Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Merytoryczna redakcja publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych”

Szkolenie skierowane dla redaktorów merytorycznych publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 • Jaka jest rola redaktora redagującego tekst współczesnej publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej?
 • Z czego korzystać redagując publikację matematyczno-przyrodniczo-techniczną w dobie internetu? Warsztat redaktora merytorycznego 
 • Jak redagować publikację matematyczno-przyrodniczo-techniczną?
 • Jak zorganizować treść publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej?
 • Jakie są elementy publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej oraz ich rola w takiej publikacji?
 • Czy istnieje związek między redakcją merytoryczną a koncepcją merytoryczną i  marketingową oraz kręgiem odbiorców publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej?
 • Czy redaktor redagujący tekst publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej powinien współpracować z autorem /tłumaczem? Redakcja merytoryczna a osobiste prawa autorskie
 • Czy redaktor redagujący tekst publikacji matematyczno-przyrodniczo-technicznej  powinien znać i  monitorować proces produkcji (skład i druk) publikacji?

To tylko niektóre zagadnienia, jakie poruszymy w trakcie naszego kursu.

Prowadzący: red. Anna Szemberg – absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i były pracownik naukowo-dydaktyczny. Wydawca publikacji akademickich, naukowych i popularnonaukowych z wieloletnim doświadczeniem redaktora merytorycznego publikacji matematyczno-przyrodniczych, menedżera i dyrektora wydawniczego w Wydawnictwie Naukowym PWN.

Specjalistka w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych m.in. dla akademickich publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych, zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy.

Plan szkolenia:

Wydawca XXI wieku – rola redaktora redagującego tekst publikacji 

 • Redaktor merytoryczny pierwszym krytycznym czytelnikiem publikacji
 • Różne rodzaje publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych
 • Różne pola eksploatacji
 • Warsztat redaktora merytorycznego

Aspekt merytoryczny i marketingowy publikacji matematyczno-przyrodniczej, technicznej a jej szata edytorska i krąg odbiorców publikacji
• Redakcja merytoryczna / zagadnienia redakcyjne 

koncepcja serii

koncepcja publikacji

recenzje wydawnicze i co z nich wynika dla redaktora redagującego tekst publikacji

apekt redakcyjny projektu wydawniczego – elementy tekstu, organizacja treści, spis rzeczy
metodyka wykładu (definicja pojęcia a moment jego pierwszego użycia)

• Czy istnieje związek między koncepcją graficzną publikacji i okładką a redakcją merytoryczną

Redakcja merytoryczna / zagadnienia edytorskie 
• Założenia edytorsko-techniczne a kalkulacja kosztów projektu wydawniczego
• jak redagować publikacje matematyczno-przyrodniczo-techniczną?
• Elementy publikacji i ich rola w publikacjach  matematyczno-przyrodniczych i technicznych
– rysunek, wykres, diagram, opisu wg polskich „norm” /obyczajów wydawniczych
–  słownik, glosariusz 
– ilustracja
– tabela, tablica 
–  pytania, zadania, testy / odpowiedzi, rozwiązania 
– marginalia 
– ramki, wyróżnione bloki tekstu (box) 
– podsumowania
– przypisy, komentarze
– literatura, bibliografia  
– powołania na literaturę, przypisy, inne elementy tekstu
– dygresje (np. elementy historii przedmiotu itp.)
– terminologia i oznaczenia – specyfika  publikacji autorskiej  i  tłumaczonej 
– terminologia i oznaczenia – jednolitość
– wzory matematyczne fizyczne chemiczne a interpunkcja 
– transkrypcja nazw własnych (płeć uczonego!)

• Czy redaktor redagujący tekst publikacji powinien współpracować z autorem / tłumaczem?
– redakcja merytoryczna a osobiste prawa autorskie
• Czy redaktor redagujący tekst publikacji powinien znać / monitorować proces produkcji publikacji (skład i druk)?
• Przykłady i ćwiczenia praktyczne

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 14 kwietnia 2011 roku
Miejsce
: Warszawa, Wydawnictwo Bellona, Grzybowska 77
Czas szkolenia: 9.30 – 17.00, w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23 proc. VAT. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31, 826 73 54

Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 25 (26). 

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort