Miejsceonline
Termin29 listopada 2022 r.
Cena550 + 23 proc. VAT

Pierwszy krok może jest i najtrudniejszy, ale zawsze warto przecież popracować nad ułatwieniami. Początkujący redaktorzy językowi i korektorzy nie muszą jednak być zdani sami na siebie, zwłaszcza że w tym fachu – podobnie jak w wielu innych – należy pamiętać, że każdy kiedyś zaczynał. Warto uporać się z najczęstszymi mitami i nieporozumieniami dotyczącym redakcji językowej i korekty, a obserwacje poczynione na szkoleniu i wnioski z niego wyciągnięte – zacząć stosować w pracy. Z wielu aspektów, które się na nią składają, na szczególną uwagę zasługują te wyszczególnione w programie szkolenia.

Program szkolenia

  • Istota redakcji językowej. Najważniejsze różnice między redakcją językową a korektą.
  • Norma językowa – jej specyfika i przełożenie praktyczne. Panorama zjawisk językowych.
  • Autor i problem stylu autorskiego.
  • Granice stopnia ingerencji w tekst.
  • Słowniki jako narzędzie w pracy redaktorów językowych i korektorów.
  • Organizacja pracy nad tekstem autorskim z uwzględnieniem procesu wydawniczego.
  • Pytania Państwa Uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 29 listopada 2022, w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 500 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31