MiejsceWarszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A
Termin10 października 2018 r.
Cena550 zł + VAT

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Program szkolenia:

 1. Istota nazw własnych a konwencje i przyzwyczajenia ortograficzne.
 2. Przykłady uzasadnionego naruszania normy ortograficznej w zakresie nazw własnych.
 3. Pozycja nazw własnych w koncepcji dwupoziomowej normy językowej.
 4. Tendencje do nieodmieniania odpowiednich grup nazw osobowych.
  a) Specyfika nazwisk żeńskich w XXI w.
  b) Polskie nazwiska męskie
  c) Obce nazwiska męskie.
  d) Odmienianie elementów protetycznych jako technika redakcyjna.
  e) Składniowa metoda rozwiązywania problemów fleksyjnych: wykorzystywanie kontekstów mianownikowych.
 5. Najczęstsze usankcjonowane niekonsekwencje w zbiorze nazw osobowych.
 6. Niesłownikowe nazwy geograficzne i miejscowe a praktyka wydawnicza.
 7. Wybrane zagadnienia słowotwórstwa nazw geograficznych i miejscowych.
 8. Skrótowce jako zagadnienie redakcyjne.
  a) Wykorzystanie w tekście.
  b) Wątpliwości ortograficzne.
  c) Współczesne tendencje we fleksji.
  d) Składnia skrótowców a norma dwupoziomowa.
 9. Pytania uczestników szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Termin szkolenia:  10 października 2018 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31