Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk
humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu
Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz
Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie;
wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009
kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW.
Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie
podręczników.

Program szkolenia:
1. Istota nazw własnych a konwencje i
przyzwyczajenia ortograficzne.
2. Przykłady uzasadnionego naruszania normy
ortograficznej w zakresie nazw własnych.
3. Pozycja nazw własnych w koncepcji
dwupoziomowej normy językowej.
4. Tendencje do nieodmieniania odpowiednich
grup nazw osobowych.
a) Polskie nazwiska męskie
b) Obce nazwiska
męskie.
c) Odmienianie elementów protetycznych jako technika
redakcyjna.
5. Najczęstsze usankcjonowane niekonsekwencje w zbiorze nazw
osobowych.
6. Niesłownikowe nazwy geograficzne i miejscowe a praktyka
wydawnicza.
7. Wybrane zagadnienia słowotwórstwa nazw geograficznych i
miejscowych.
8. Skrótowce jako zagadnienie redakcyjne.
a) Wykorzystanie w
tekście
b) Pisownia
c) Fleksja
d) Składnia
     9. Pytania
uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne:
Miejsce i termin szkolenia:
Warszawa, 6 czerwca 2013 r.
Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00),
w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej
osoby
: 550 zł (+ 23 proc. VAT). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z jednej
firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby. Cena obejmuje: udział w
szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat
uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 maja.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl tel.
(22) 828 36 31
Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36
31

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki
od ponad dziesięciu lat, od sześciu lat prowadząca działalność szkoleniową.
Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co
dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie
zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048
Warszawa
tel. 022 828 36 31, tel/faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort