Program szkolenia:

1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku.
2. Interpunkcja szkolna a interpunkcja profesjonalna.
3. Różnice między interpunkcją wzorcową a interpunkcją użytkową.
4. Specjalne funkcje cudzysłowu:
a) kwestie graficzne
b) zastosowanie podstawowe
c) najczęstsze nadużycia
d) hierarchia funkcji specjalnych.
5. Efektywne stosowanie dwukropka:

a) najpoważniejsze nieporozumienia
b) rywalizacja z myślnikiem
c) interpunkcja wstawek dwukropkowych.
6. Ewolucja myślnika a praktyka środowiska wydawniczego:
a) kwestie typograficzne
b) myślnik a dywiz
c) problem myślnika eliptycznego
d) myślnik podwojony jako sposób wydzielania wtrąceń.
7. Przecinki a odstępstwa od składniowego priorytetu polskiej interpunkcji:
a) formułki powitalne i pożegnalne
b) sąsiedztwo wyrazów funkcyjnych
c) imiesłowowe równoważniki zdania
d) wyraz funkcyjny przed imiesłowem przysłówkowym.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  2 marca 2017 r.,  w godz. 9.00-16.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:    
    ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:         ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia