Termin: 28 lutego

Miejsce: Warszawa,  Centrum Konferencyjne Golden Floor mieszcze się w Millennium Plaza – al. Jerozolimskie 123A na XV piętrze.

Jak użytkownicy korzystają dzisiaj z e-booków?
Kiedy czytelnik wybiera legalnego e-booka?
Jaki jest kluczowy aspekt sukcesu książki elektronicznej?
Jakie są dzisiaj zabezpieczenia e-booków i w jaki sposób czytelnicy sobie z nimi radzą?
Jak kształtować ceny książek elektronicznych i w jaki sposób je sprzedawać?
Jak licencjonować treści on-line?
Jak przeciwdziałać naruszeniom praw do publikacji elektronicznych w Internecie?

To tylko niektóre zagadnienia, jakie poruszone zostaną w trakcie kursu. Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz jest praktyczne omówienie możliwości, jakie nowe technologie dają wydawnictwom.

Szkolenie zostanie podzielone na cztery moduły, każdy z nich dotyczyć będzie innego zagadnienia:

I cześć: W jaki sposób Polacy zdobywają e-booki, co z nimi robią i jak je czytają. Celem tej części będzie zrozumienie „user experiance” – doświadczenia użytkownika e-booków.

Prowadzenie: Robert Drózd – twórca popularnego serwisu ŚwiatCzytników.pl, który skupia polską społeczność użytkowników czytników książek, w szczególności Amazon Kindle. Absolwent SGH, prowadzi firmę Web Audit, w której zajmuje się projektowaniem architektury informacji i badaniem użyteczności serwisów internetowych.

II część: Digitalizacja, rodzaje książek elektronicznych oraz techniczne aspekty konwersji

Prowadzenie: Karolina Kaiser, specjalistka z zakresu przygotowywania plików, edycji tekstów i korekty digitalizowanych tytułów

III część: Polityka cenowa i promocja e-booków

Prowadzenie: Bartłomiej Roszkowski, prezes zarządu NetPress Digital, prowadzącej Nexto.pl, platformy sprzedaży publikacji cyfrowych

IV część: Praktyczne aspekty prawa autorskiego w działalności wydawniczej – omówienie istotnych problemów wynikających z bieżącej praktyki.

Prowadzenie: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia
: 28 lutego
Miejsce: Warszawa
Czas trwania szkolenia: 9.00 – 17.00, w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + VAT. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Kamila Bauman
kamila@rynek-ksiazki.pl
Tel. (22) 827 93 50

Ewa Tenderenda-Ożóg     
ewa@rynek-ksiazki.pl      
tel. (22) 828 36 31             

                         

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
Tel. 022 828 36 31, tel/fax. 827 93 50