Miejsceonline
Termin18 maja 2022 roku
Cena550 zł + VAT

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony prawa autorskiego w Polsce.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób można chronić prawa autorskie?
  • Jakie roszczenia można podnosić w sytuacji, gdy naruszone zostaną autorskie prawa majątkowe, a jakie, gdy naruszenie dotyczy autorskich praw osobistych?
  • Jak kształtuje się praktyka sądowa w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich po wyroku TK z 23.06.2015 r., który zakwestionował trzykrotność stosownego wynagrodzenia jako roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych?
  • Na czym polegają zmiany w procedurze cywilnej dotyczące sporów z zakresu praw autorskich?
  • Jaki sąd jest obecnie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu praw autorskich?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

 Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – ochrona praw autorskich w Polsce – realna czy hipotetyczna?
2. Zjawisko naruszenia praw autorskich

a) naruszenie autorskich praw osobistych: definicja, przykłady
b) naruszenie autorskich praw majątkowych: definicja, przykłady

3. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych:
a) katalog roszczeń
b) przykłady z życia wzięte

4. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych:
a) katalog roszczeń
b) wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r. na praktykę dochodzenia rosz-czeń z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych
c) przykłady z życia wzięte

5. Etap przedsądowy sporów o naruszenie praw autorskich:
a) wezwanie do zaniechania naruszeń
b) odpowiedź na wezwanie do zaniechania naruszeń
c) negocjacje

6. Rozwiązania ugodowe:
a) ugoda pozasądowa
b) ugoda sądowa
c) ugoda przed mediatorem

7. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich na drodze sądowej
a) wymogi formalne pozwu (wartość przedmiotu sporu, strony postępowania, inne wymogi formalne)
b) sąd właściwy, organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu własności inte-lektualnej
c) sformułowanie żądań pozwu
d) postępowanie dowodowe
e) środki zaskarżenia

8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
a) na czym polega zabezpieczenie roszczeń
b) czego mogę się domagać w ramach postępowania zabezpieczającego w sprawach o naru-szenie praw autorskich
c) wymogi formalne wniosku o zabezpieczenie
d) postępowanie zażaleniowe

9. Egzekucja komornicza roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

10. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich.

11. Rozwiązywanie praktycznych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajamuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cztery kadencje). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zasłużony Honorowy Krwiodawca.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja.

 Termin szkolenia: 18 maja 2022 r., w godz. 10-15.

Miejsce: szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

>>>formularz_ochronaPraUT_18_05_22

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

organizatorzy:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

Kancelaria Prawnicza Patrimonium

ul. Elektoralna 17/17

00-137 Warszawa