Miejsceonline
Termin7 grudnia 2022 r.
Cena600 zł + VAT
Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu “Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej”.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień ochrony wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • co to są dobra osobiste i jakie są ich rodzaje
 • na czym polega naruszenie dobra osobistego
 • jakie roszczenia można podnosić w razie naruszenia dobra osobistego
 • jak korzystać z materiałów zawierających wizerunek
 • co sprawdzać i jak, gdy kupujemy zdjęcie lub inne materiały zwierające wizerunek?
 • na co uważać w umowach z fotografem, z bazą/bankiem zdjęć, agencją reklamową?
 • kiedy nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku?
 • jakie umowy, w jakiej formie i z kim podpisywać, aby zgodnie z prawem korzystać z wizerunku?
 • co nam grozi za naruszenie cudzego wizerunku i co zrobić, żeby zminimalizować negatywne konsekwencje?

PLAN SZKOLENIA

 1. Zagadnienia ogólne
  • Dobra osobiste jako prawa wyłączne
  • Rodzaje dóbr osobistych
  • Zasady ochrony dóbr osobistych
  • Przesłanki wyłączające bezprawność naruszenia dobra osobistego
  • Dobra osobiste jako przedmiot umowy
  • Czas ochrony
  • Roszczenia w przypadku naruszenia
 2. kumulacja roszczeń
 3. jak można usuwać skutki naruszeń?
 4. odszkodowanie czy zadośćuczynienie?
 5. wysokość kwot za naruszenie dobra osobistego
 6. odpowiedzialność karna
 7. Prawo do dobrego imienia
 8. Prawo do prywatności
 9. Prawo do niezakłóconej pamięci osoby zmarłej
 10. Prawo do tajemnicy korespondencji
 11. Wizerunek jako dobro osobiste
  • Co to jest wizerunek?
  • Rodzaje wizerunku
 12. wizerunek osoby fizycznej
 13. maska artystyczna
 14. „wizerunek piśmienniczy”
 15. wizerunek zbiorowy
 16. wizerunek dzieci
 17. sobowtóry
 18. right to publicity
 19. wizerunek sportowców
 20. wizerunek osoby zmarłej
 21. „wizerunek” budynków
 22. „wizerunek” zwierząt
  • Zasady ochrony wizerunku
 23. ochrona w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 24. ochrona w kodeksie cywilnym (kumulatywna ochrony w kodeksie cywilnym)
 25. regulacje w prawie prasowym (satyra, wizerunek podsądnych, odpowiedzialność za ogłoszenia i reklamy)
 26. szczegółowe regulacje w kodeksie postępowania karnego
 27. ochrona w ustawach szczególnych (ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, ustawa o sporcie kwalifikowanym)
  • Kiedy można wykorzystać cudzy wizerunek?
 28. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
 29. zapłata za pozowanie
 30. osoby powszechnie znane wykonujące funkcje publiczne
 31. szczegół większej całości
  • Wizerunek a prawa autorskie i pokrewne
 • prawa do dzieła obejmującego wizerunek
 • prawa twórcy a prawa osoby przedstawionej
 • sposób określenia zakresu wykorzystania prawa do wizerunku
 • dozwolony użytek wizerunku?
 • nabywanie zdjęć w bankach zdjęć
  • Zgody i umowy dotyczące wykorzystania wizerunku
 • kiedy nie jest potrzebna zgoda?
 • co to jest zgoda na wykorzystanie wizerunku?
 • forma zgody i podmiot uprawniony do jej udzielenia

32.czy ustna zgoda jest wystarczająca?

33. domniemanie zgody?

34. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

35.zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby zmarłej

 • zakres zgody – jakie zasady interpretacji?
 • możliwość udzielenia dalszej zgody?
 • odwołalność zgody
  • Komercjalizacja wizerunku
 • co to jest wizerunek komercyjny?
 • right to publicity
 • prawa do merchandisingu
 • szczególne zasady ochrony wizerunku komercyjnego

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Termin szkolenia: 7 grudnia, w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 600 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 550 zł od osoby.

formularz_zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

organizator:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa