MiejsceWarszawa,
Termin19 marca 2019 r.
Cena550 zł + VAT
Zapis do12.03.2019 r.

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Program szkolenia:

 1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku.
 2. Różnice między interpunkcją wzorcową a interpunkcją użytkową.
 3. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia przecinka.
  a) przy imiesłowowych równoważnikach zdania
  b) przy imiesłowach przymiotnikowych w funkcji przydawek rozwiniętych
  c) w szeregach przymiotnikowych
  d) w szeregach okolicznikowych
  e) w konstrukcjach porównawczych
  f) przy podwojonym wyrazie czy.
 4. Ewolucja myślnika a praktyka piszących.
 5. Mity dotyczące dwukropka.
 6. Specjalne funkcje cudzysłowu.

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Termin szkolenia:  19 marca 2019 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31