Miejsceonline
Termin28 września 2022
Cena600 + VAT
Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne”.
  • Utwór – co nim jest, a co nie?
  • Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?
  • Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych?
  • Kiedy pracownik staje się twórcą?
  • Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem?
  • Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny?
  • Kiedy po pomoc do Najwyższego?
  • Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego, z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w prawie autorskim w 2015 i 2016 r. Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”


Plan szkolenia:

1.    Co to jest prawo autorskie?
a.    definicje prawa autorskiego
b.    miejsce prawa autorskiego w systemie prawnym

2.    Źródła prawa autorskiego

a.    regulacje prawa autorskiego w prawie krajowym
b.    regulacje prawa autorskiego w prawie międzynarodowym
c.   regulacje prawa autorskiego w prawie europejskim (w tym najnowsze dyrektywy: o utworach osieroconych, o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi)

3.    Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

a.    definicja utworu
b.    wyłączenia ustawowe
c.    rodzaje utworów (m.in. utwory inspirowane, utwory zależne, utwory zbiorowe  i zbiory utworów, utwory z zapożyczeniami)

4.    Podmiot prawa autorskiego

a.    autor i jego pozycja
b.    współtwórczość
c.    twórca-pracownik (utwory pracownicze)
d.    spadkobierca
e.    nabywca autorskich praw majątkowych

5.    Treść prawa autorskiego

a.    autorskie prawa osobiste
b.    autorskie prawa majątkowe

6.    Czas trwania autorskich praw majątkowych

7.    Dozwolonych użytek chronionych utworów

a.    dozwolony użytek osobisty
b.    dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu)
c.    nowe uregulowania w obszarze dozwolonego użytku (2015-2016)

8.    Umowy prawa autorskiego
a.    rodzaje umów prawa autorskiego
b.    forma umów prawa autorskiego
c.    przedmiot umowy
d.    wynagrodzenie
e.    pola eksploatacji
f.    przyjęcie utworu; usterki utworu
g.    nadzór autorski
h.    odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

9.    Prawa pokrewne – kategorie, charakterystyczne cechy, czas i zakres ochrony

10.    Organizacje zbiorowego zarządzania

11.    Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich

a.    odpowiedzialność cywilna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015)
b.    odpowiedzialność karna

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Termin szkolenia: 28 września, w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Cena za udział w szkoleniu wynosi:

600 zł od 1 osoby (+ 23 proc. VAT)

przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób – 550 zł + 23 proc. VAT od osoby

przy zgłoszeniu również na szkolenie „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego” cena za oba szkolenia wynosi 1000 zł + 23 proc. VAT od osoby

Formularz_zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

organizator:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa