Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do redaktorów,

którzy chcą ugruntować i uporządkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób, które pragną posługiwać się na co dzień poprawną polszczyzną i chciałyby poznać zmiany zachodzące w języku polskim. Szkolenie poprowadzone będzie w formie warsztatów, wykładowi towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz

językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników. Zainteresowania badawcze: teoretyczne zagadnienia kultury języka polskiego, ewolucja normy językowe, słowotwórstwo normatywne, ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, językoznawcze aspekty pracy korektorów i redaktorów językowych.

Program szkolenia:

 1. Istota nazw osobowych a fleksyjność języka polskiego
 2. Koncepcja normy dwupoziomowej w teorii i praktyce piszących zawodowo
 3. Tendencje obserwowane w najnowszej polszczyźnie

a) Odmienianie elementów protetycznych

b) Ranga zwyczaju językowego właściciela nazwiska

c) Rozszerzanie się zbioru nazwisk nieodmiennych a ocena tego zjawiska


4. Odmiana polskich i obcych nazwisk żeńskich (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska systemowo nieodmienne
 2. Problem wyboru wzorca odmiany
 3. Nazwiska dwuczłonowe – norma a praktyka językowa


5. Odmiana polskich nazwisk męskich spółgłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Deklinacja rzeczownikowa męska
 2. Utrudnienia w ramach podtypów deklinacyjnych
 3. Nazwiska o niejasnych obocznościach


6. Odmiana polskich nazwisk męskich samogłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska zakończone na -a
 2. Nazwiska zakończone na -i lub -y
 3. Nazwiska zakończone na -o po spółgłosce twardej
 4. Nazwiska zakończone na -o po spółgłosce twardej

e) Nazwiska zakończone na -e: problem deklinacji mieszanej

f) Nazwiska herbowe i inne dwuczłonowe


7. Nazwiska obce systemowo nieodmienne (ćwiczenia z przykładami)

8. Odmiana obcych nazwisk męskich spółgłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

 1. Nazwiska odmieniane bez użycia apostrofu
 2. Nazwiska typu Disney i związane z nimi wahania
 3. Nazwiska odmieniane z użyciem apostrofu
 4. Odmiana nazwisk węgierskich
 5. Zasady użycia apostrofu
 6. Utrudnienia ortograficzne związane z wymianami spółgłosek


9. Odmiana obcych nazwisk męskich samogłoskowych (ćwiczenia z przykładami)

a) Nazwiska zakończone na -a

b) Nazwiska zakończone na -i

c) Nazwiska zakończone na -y

d) Nazwiska słowiańskie zakończone na -o

e) Nazwiska niesłowiańskie zakończone na -o

f) Nazwiska zakończone w wymowie na “e”

g) Nazwiska rosyjskie pozornie spółgłoskowe

10. Podsumowanie

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 20 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 77
Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23% VAT (przy zgłoszeniu powyżej dwóch osób z danej firmy – 500 zł od osoby).  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.