MiejsceWarszawa
Termin25 czerwca 2020 r.
Cena450
Zapis do17 czerwca 2020

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Program szkolenia:

1. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny:
a) praktyczne konsekwencje podziału normy językowej na dwa poziomy;
b) najczęstsze nieporozumienia.

2. Przegląd błędów składniowych:
a) nadużywanie imiesłowowych równoważników zdania;
b) konstrukcje homonimiczne;
c) błędna pozycja przydawki rozwiniętej.

3. Panorama zagadnień interpunkcyjnych:
a) najczęstsze błędy popełniane w zdaniach pojedynczych;
b) wybrane utrudnienia w interpunkcji zdań złożonych;
c) wypieranie innych znaków interpunkcyjnych przez przecinek.

4. Pytania Państwa uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  25 czerwca,  w godz. 9.00-14.00

Koszt udziału jednej osoby: 450 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 400 zł + VAT. Przy zgłoszeniu minimum 10 osób koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Polszczyzna_wzorcowa_w_praktyce_zawodowej_redaktorów_25_06_2020

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
www.rynek-ksiazki.pl