Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, w tym zajmujących się projektami B2B, oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności wydawniczej.

Program szkolenia:

I.   Zasady korzystania z utworów
1.  Zgoda i wynagrodzenie
a)  tekst – autorzy i tłumacze
b)  ilustracje, reprodukcje, fotografie, mapy
c)  muzyka – autorzy i artyści wykonawcy
d)  wizerunek
2.  Korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku
a)  podręczniki i wypisy
b)  antologie
c)  encyklopedie i atlasy
d)  fotografie reporterskie
e)  utwory wystawione na stałe na publicznych drogach itp.
f)  wystawa publiczna

II.  Zasady pośrednictwa OZZ
1. Podstawowe informacje na temat działalności OZZ i jej zasad
2. Reprezentacja członków OZZ
3. OZZ jako negotiorum gestor – problemy
4. Obowiązkowe pośrednictwo OZZ
5. Dobrowolne pośrednictwo OZZ
6. Komisja Prawa Autorskiego
7. Tabele wynagrodzeń
8. Ustalenie właściwej OZZ
9. OZZ w orzecznictwie – omówienie wybranych orzeczeń sądów polskich

III.  Praktyka kontaktu z poszczególnymi OZZ
1.  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
2.  Związek Artystów Wykonawców STOART
3.  Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
4.  Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
5.  Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
6.  Związek Filmowców Polskich (ZFP) – ZAPA
7.  Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
8.  Polska Książka
9.  Kopipol

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi (www.patrimonium.com.pl). Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Od 2010 roku wykładowca prawa autorskiego na studiach podyplomowych „Zarządzanie kulturą” na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Członek Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Radcowskiego powołana przez Ministra Sprawiedliwości jako egzaminator w zakresie prawa cywilnego. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat prawnej ochrony utworu kartograficznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 10 maja, w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 599 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 549 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając      
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                               
tel. (22) 828 36 31

Ewa Tenderenda-Ożóg
ewa@rynek-ksiazki.pl

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort