Program szkolenia:

1.    Przydawki rozwinięte – składnia i interpunkcja

A) Funkcja szyku a wtórne związki składniowe

B) Obecność lub brak przecinka w świetle przesłanek niefilologicznych

2.    Przejrzystość wyliczeń i wypunktowań w świetle konwencji redakcyjnych
3.    Nietypowe imiesłowowe równoważniki zdania

A) Praktyczne aspekty opisu składniowego

B) Rozwiązania interpunkcyjne

C) Zalecenia i sugestie redakcyjne

4. Pozorne odejścia od normy ortograficznej
5. Ortografia nietypowych nazw własnych

A) Cudzysłów w zapisie nazw peryfrastycznych

B) Wyróżniki edytorskie: ozdobniki czy konieczność

6.    Skomplikowane elipsy w zdaniach złożonych

A) Utrudnienia składniowe
B) Hierarchia rozwiązań interpunkcyjnych
C) Elipsy w zdaniach wielokrotnie złożonych

7.    Interpunkcja potoczna

A) Zakres problematyki
B) Zastosowanie konkretnych rozwiązań

8.    Zaimki rzeczowne a tzw. podmiot domyślny
9.    Pytania uczestników szkolenia

Szkolenie
poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych,
pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz
Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku
słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.


Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca 2014 r.

Termin szkolenia: 24 czerwca 2014 r., w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT

(koszt
obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy,
obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej
firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort