„Prawne aspekty funkcjonowania księgarni internetowych

w świetle zmian w prawach konsumenta”


Termin
: 6 lutego 2015 r.

Warszawa, godz. 9.30-16.30.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I (r. pr. Szymon Zięba) (od 9.30 – do 11.15)
1.    Zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów księgarni internetowych.
2.    Praktyczne aspekty konstruowania regulaminów księgarni internetowych.
3.    Problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach księgarni internetowych.
4.    Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów księgarni internetowych.
5.    Konsekwencje wprowadzenia klauzul abuzywnych.
6.    Problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies.

Od. 11.15 – do 11.30 przerwa kawowa

CZĘŚĆ II (apl. Joanna Czerwińska) (od 11.30 – do 13.15)
7.    Treść regulaminu księgarni internetowych w świetle ustawy o prawach konsumenta wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r.
8.    Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta.
9.    Regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
10.    Praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w zakresie obowiązków informacyjnych.
11.    Sankcje związane z brakiem przestrzegania obowiązków informacyjnych.
12.    Postępowanie reklamacyjne.

Od 13.15 – do 14.00 przerwa obiadowa

CZĘŚĆ III (r.pr. Joanna Hetman – Krajewska) (od 14.00 – do 15.45)
13.    Akcje promocyjne związane z prowadzeniem księgarni internetowej.
14.    Kwestia praw autorskich w zakresie akcji promocyjnych.
15.    Ochrona wizerunku w ramach akcji promocyjnych.
16.    Loterie a konkursy.
17.    Ograniczenia normatywne w zakresie reklamy.

Od. 15.45 – 16.00 druga przerwa kawowa
CZĘŚĆ IV (r.pr. Joanna Hetman – Krajewska, r. pr. Szymon Zięba, apl. Joanna Czerwińska) (od 16.00)
18.    Pytania uczestników

Osoby prowadzące:
Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z
wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-go oraz studiów
magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów
Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji książkowych: „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen
książek”, „Podstawy prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2008) oraz
wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa
wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o
aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
„Rzeczpospolitej”, „Biblio-teki Analiz” i „Magazynu Literackiego
Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej
PATRIMONIUM, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego.
Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje
z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto
wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i
zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego działającej
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzecia kadencja).

Szymon Zięba
– W 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracy magisterskiej
dotyczącej ochrony dóbr osobistych osób prawnych. W latach 2007/2009
zajmował stanowisko Konsultanta ds. prawnych w firmie doradczo –
inwestycyjnej Top Consulting S.A., będącej Autoryzowanym Doradcą przy
NewConnect. Zajmował się wówczas obsługą prawną spółki oraz spółek
zależnych, a także ich organów statutowych. Następnie podjął współpracę z
Kancelarią Prawniczą Patrimonium w charakterze aplikanta radcowskiego,
którą z powodzeniem kontynuuje do dnia dzisiejszego jako radca prawny.
Specjalizuje się w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów,
przetwarzania danych osobowych, regulacji związanych ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną, a także w obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych. W sferze zainteresowań pozostaje również prawo cywilne, w
szczególności dotyczące zobowiązań i ochrony dóbr osobistych oraz
prawo reklamy. Współautor publikacji z zakresu prawa handlowego takich
jak: „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne” – Difin, „Ochrona interesów
przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym – zagadnienia praktyczne” –
Difin.

Joanna Czerwińska
aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra prawa
uzyskała, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej tajemnicy bankowej w
Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W 2014 roku rozpoczęła
współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium. Jej zainteresowania
zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym oraz regulacjach
publicznego prawa gospodarczego, ta-kich jak ochrona konkurencji i
konsumentów, ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie
chronionych. Specjalizuje się również w obsłudze podmiotów świadczących
usługi drogą elektroniczną.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 stycznia 2015 r.

Termin szkolenia: 6 lutego 2015 r., w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi
500 zł  + 23% VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort