MiejsceWarszawa, Millenium Plaza
Termin17 września 2018 r.
Cena650
Zapis do10 września

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności gospodarczej i kulturalnej w kontekście postępującego rozwoju technologicznego, a więc z uwzględnieniem takich nowych obszarów działalności gospodarczej i kulturalnej jak: książki elektroniczne (e-booki), rozpowszechnianie chronionych treści w sieciach komputerowych, rozpowszechnianie utworów w elektronicznych systemach edukacyjnych (whiteboard, e-learning), korzystanie z chronionych treści znajdujących się w zasobach banków zdjęć czy bibliotek fontów, media społecznościowe a prawa autorskie, udostępnianie utworów na wolnych licencjach, korzystanie z utworów osieroconych w sieciach komputerowych.

Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność gospodarczą i kulturalną, a także planowane zmiany w tym zakresie – wszystko to w kontekście wpływu nowych technologii na rozwiązania prawa autorskiego.

Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej.

Program szkolenia

 1. Pojęcie utworu – granice ochrony autorskoprawnej w dobie nowych technologii.
 2. Program komputerowy jako szczególny rodzaj utworu w rozumieniu prawa autorskiego; specyfika regulacji.
 3. Pojęcie „kopii”, „egzemplarza”, „nośnika” – czy wymagają redefinicji w kontekście digitalizacji? Czy „obrót” kopią cyfrową prowadzi do wyczerpania prawa (orzeczenie TSUE UsedSoft)?
 4. Treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego (autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe) oraz wynikające z niej konsekwencje (prawa i obowiązki autora i wydawcy na gruncie prawa autorskiego).
 5. Kontent w internecie:
  1. korzystanie z kontentu w internecie – co jest zgodne, a co niezgodne z prawem?
  2. sformalizowane zasoby treściowe: banki zdjęć, biblioteki fontów etc. – jak korzystać bezpiecznie
  3. odpowiedzialność prawna i finansowa osób wykorzystujących treści w internecie
  4. legalne sposoby korzystania z treści w Internecie – licencje ustawowe, wolne licencje (licencje Creative Commons, inne wolne licencje)
  5. najnowsze orzeczenia ETS w zakresie prawnoautorskiej ochrony kontentu w Internecie
  6. korzystanie ze zdjęć i wizerunku w Internecie – analiza zakresu legalności
 6. Dozwolony użytek chronionych utworów a nowe technologie:
  1. dozwolony użytek osobisty
  2. dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu, jego granice i konsekwencje naruszenia praw wyłącznych poprzez wykroczenie poza prawo cytatu, granica prawa cytatu a bezpłatne korzystanie z kontentu prasowego, przywilej biblioteczny w zakresie zarządzania zbiorami zdigitalizowanymi – e-lending, orzeczenie TSUE Vereniging Openbare Bibliotheken – C-174/15, korzystanie z utworów osieroconych)
 7. Umowy prawa autorskiego – jak nowe technologie wpływają na obrót prawami autorskimi?
  1. czy nowe technologie wymuszają aneksowanie umów prawa autorskiego?
  2. forma umów prawa autorskiego – czy dopuszczalna forma cyfrowa?
  3. przedmiot umowy
  4. wynagrodzenie
  5. pola eksploatacji a nowe technologie
 8. Naruszenie praw autorskich w internecie i wynikająca z niego odpowiedzialność:
  1. na czym może polegać naruszenie praw autorskich (naruszenie autorskich praw osobistych, naruszenie autorskich praw majątkowych, naśladownictwo – aspekty prawne)
  2. sieci wymiany plików – legalne czy nielegalne?
  3. linking, deep linking, framing – czy to są naruszenia praw autorskich; przegląd orzecznictwa polskiego o europejskiego
  4. odpowiedzialność cywilna
  5. odpowiedzialność karna
 9. Przypadki naruszenia prawnoautorskiej ochrony kontentu w internecie – możliwe zarzuty na przykładzie ostatnich orzeczeń ETS (sprawy dotyczące transferu plików MP3, transferu plików filmowych, nakaz stosowania urządzeń filtrujących treści, framing, rozpowszechnianie utworu bez zezwolenia, wzmocnienie ochrony prawnoautorskiej).
 10. Przeciwdziałanie naruszeniom praw do publikacji elektronicznych w internecie – klauzule, wzajemne relacje kontraktowe DRM (Digital Rights Management) – identyfikatory, kontrola dostępu, aspekty prawne (metadane jako utwór prawnie chroniony), elektroniczny zbiorowy zarząd prawami autorskimi
 11. Relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (m.in. ZAiKS) w zakresie licencjonowania treści on-line:
  1. uwarunkowania prawne
  2. aspekt ekonomiczny
  3. główne problemy
  4. portale społecznościowe
 12. Analiza i rozstrzyganie wybranych przypadków z praktyki zawodowej uczestników.

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury (czwarta kadencja). Członek Rady Fundatorów Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo; przewodnicząca Rady Fundacji Polska Marka. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2018 r.

Termin szkolenia: 17 września 2018 r., w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 650 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 600 zł  + 23 proc. VAT od osoby.

Przy zgłoszeniu udziału w szkoleniu „RODO a działalność na rynku książki – fakty i mity” (4 października) koszt udziału w obydwu szkoleniach wynosi 1100 zł + VAT.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:

doc. Formularz_prawo_autorskie_w_dobie_cyf_17_9_18

pdf prawo_autorskie_wdobie_cyf_17_9

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

 

Organizator:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o

Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia