W ramach zajęć przeanalizujemy etapy pracy nad książką, od włączenia do planu wydawniczego po wprowadzenie na rynek, aby poznać rolę poszczególnych działów wydawnictwa w realizacji tego procesu. Przećwiczymy tworzenie kalkulacji tytułu, analizując zależności między formą edytorską, polityką cenową, planami promocyjnymi, nakładem i kosztami. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które pozwolą usprawnić proces wydawniczy oraz współpracę specjalistów w firmie. 

Zaletą warsztatu jest praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długoletnim doświadczeniem zawodowym prowadzących oraz interaktywny charakter zajęć, pozwalający uczestnikom na weryfikację swojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń.

Zakres tematyczny warsztatu:

1. Plan wydawniczy – budowanie oferty wydawnictwa

2. Elementy tworzenia i realizacji planu wydawniczego:

a) koncepcja wydawnicza

b) analiza konkurencji

c) założenia marketingowo-promocyjne

d) polityka cenowa

e) kalkulacja tytułu 

3. Harmonogram tytułu – etapy przygotowania książki do publikacji:

a) określenie daty premiery

b) koordynacja działań poszczególnych komórek wydawnictwa

c) szczegółowy plan marketingowo-promocyjny

d) koncepcja i przygotowanie dystrybucji

e) inne formy edytorskie (w tym e-booki i audiobooki)

f) monitoring oraz weryfikacja harmonogramu i kalkulacji

Podczas zajęć uczestnicy przećwiczą:

a) przygotowanie kalkulacji tytułu 

b) opracowanie szczegółowego harmonogramu (uwzględniającego współpracę różnych komórek merytorycznych wydawnictwa)

Szkolenie poprowadzą:

Martyna Zagrzejewska – przez siedem lat była dyrektorem działu promocji w Wydawnictwie W.A.B., a następnie pełniła funkcję dyrektora marketingu w Wydawnictwie Naukowym PWN. Współpracowała także z Wydawnictwem G+J, a ostatnio, w redakcji magazynu o książkach „Papermint”, zajmowała się reklamą, patronatami i promocją. Publikowała też wywiady z pisarzami.

Piotr Bagiński – przez dwadzieścia lat na rynku wydawniczo księgarskim. Był właścicielem lub współwłaścicielem księgarni, hurtowni i wydawnictwa. Wprowadzał na rynek książki z logo National Geographic, a później przez dziesięć lat pełnił rolę dyrektora handlowego w Wydawnictwie W.A.B. Jest mediatorem i certyfikowanym coachem ICC.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 12 września 2013 r., Warszawa

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30–17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa na lunch

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + VAT. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób 

z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł + VAT od osoby. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl tel. (22) 828 36 31

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od sześciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

www.rynek-ksiazki.pl

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort