Tematem jednodniowego kursu będzie całościowa obróbka językowa tekstów autorskich. Zajmiemy się redakcją kilku artykułów, wśród których znajdą się teksty popularnonaukowe z zakresu historii, architektury czy astronomii, a także felietony poświęcone sportowi i politologii.

Ich poziom językowy okaże się bardzo zróżnicowany – tak żeby ze szkolenia mogli skorzystać zarówno redaktorzy doświadczeni, jak i początkujący. Zastanowimy się nad granicami ingerencji redaktora w tekst, przywołamy najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i ich opis zawarty w najważniejszych publikacjach normatywnych. Przedyskutujemy funkcjonalność konkretnych innowacji stylistycznych, metody wprowadzania skrótowców do tekstu, uwarunkowania składni przy podmiocie szeregowym, najnowszy kształt normy językowej regulującej użycie imiesłowowych równoważników zdania i inne trudne zagadnienia poprawnościowe. Przyjrzymy się najtrudniejszym kwestiom z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji, ze szczególnym uwzględnieniem przestankowania w zapisie dialogów. Uwagę poświęcimy również wybranym organizacyjnym aspektom pracy redaktora językowego.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 30 maja 2011 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 77

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23% VAT. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                    

Ewa Tenderenda-Ożóg
ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od ponad pięciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa
tel. 022 828 36 31, 828 36 26, Faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl