MiejsceWarszawa, Atlas Tower
Termin12 czerwca 2019 r.
Cena550 zł + VAT
Zapis do5 czerwca 2019

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

 

 Program szkolenia

  1. Konstrukcje porównawcze a przestankowanie.

a) Przesłanki interpunkcyjne.
b) Hierarchizacja wariantów.
c) Zasób rozwiązań składniowych.

2. Rywalizacja zaimków względnych jaki oraz który.

a) Różnice.
b) Podobieństwa.

3. Wielka litera w zapisie nazw obiektów jednostkowych.

a) Stan tradycyjny.
b) Innowacje i zmiany (?) ortograficzne.

4. Redakcja artykułu z działu lokalnego.

5. Redakcja artykułu o tematyce sportowej.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  12 czerwca 2019 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Atlas Tower, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Redakcja_jezykowa_publikacji_szkolenie_warsztatowe_12_06_2019
pdf:Redakcja_jezykowa_szkolenie_warsztatowe_12_06_19

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
www.rynek-ksiazki.pl