Tematem jednodniowego kursu będzie całościowe opracowanie językowe tekstów przeznaczonych do publikacji. Zajmiemy się redakcją tekstów popularnonaukowych i publicystycznych, o zróżnicowanym poziomie językowym – tak żeby ze szkolenia mogli skorzystać zarówno redaktorzy doświadczeni, jak i początkujący. 

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu następujących zagadnień:

  1. Zakres interwencji wydawniczych a granice normy językowej.
  2. Pozycja imiesłowów przysłówkowych w tekstach polszczyzny XXI w.
  3. Najtrudniejsze przykłady składni przy podmiocie szeregowym. Problem inwersji 
  4. praktyka redakcyjna. 
  5. Interpunkcja przy podwojonym wyrazie czy: zagadnienie ramy składniowej, hierarchizacja rozwiązań praktycznych, inne szczegółowe ustalenia. 

Przyjrzymy się również najtrudniejszym kwestiom z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji, uwagę poświęcimy też wybranym organizacyjnym aspektom pracy redaktora językowego. 

Ważną częścią szkolenia będzie omówienie problemów przedstawionych przez uczestników kursu. 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników. 

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 17 kwietnia, Warszawa

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30–17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa na lunch

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + VAT. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł + VAT od osoby. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl tel. (22) 828 36 31

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od sześciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort