Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Redaktor inicjujący (RI)/Wydawca (W) we współczesnym wydawnictwie – jego rola i zadania”

Termin: 10 lutego, godz. 9:30-17:00
Warszawa, Wydawnictwo Bellona, Grzybowska 77

Szkolenie skierowane jest do osób tworzących ofertę wydawniczą. 
• Jak stworzyć dobrą ofertę wydawniczą?
• Jak przygotować atrakcyjną koncepcję publikacji, serii wydawniczej?
• Jak efektywnie i skutecznie pracować nad projektem wydawniczym?
• Jak i gdzie szukać źródeł finansowania publikacji?
• Jak zawrzeć poprawną  umowę  wydawniczą?
• Jak pogodzić odpowiedzialność i etykę  RI/W z prawami  rynku?

To tylko niektóre zagadnienia, jakie poruszymy w trakcie naszego kursu.

Prowadzący: red. Anna Szemberg – absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim i były pracownik naukowo-dydaktyczny. Wydawca publikacji akademickich, naukowych i popularnonaukowych z wieloletnim doświadczeniem redaktora, menedżera i dyrektora wydawniczego w Wydawnictwie Naukowym PWN. Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy, tworzenia umów autorskich, a także redaktor merytoryczny publikacji matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Twórczyni nowego, kilkunastoosobowego, zespołu młodych, samodzielnych redaktorów inicjujących publikacje akademickie i naukowe z różnych dziedzin nauki.

Plan szkolenia:
 
 tworzenie strategii i planów wydawniczych
 konkurencja
 potrzeby rynku
 jak „zdobyć” projekt wydawniczy

 tok pracy nad projektem wydawniczym: od pomysłu do „premiery”

  
 włączenie projektu wydawniczego  do planu
 aspekt merytoryczny projektu wydawniczego: recenzje, opinie
 aspekt marketingowy projektu wydawniczego: tytuł, krąg odbiorców, nakład, cena, termin, program działań promocyjno-reklamowych
 koncepcja publikacji: rodzaj publikacji, „dla kogo, po co i dlaczego?” wyposażenie publikacji
 koncepcja serii wydawniczej: tematyka, krąg odbiorców, dynamika, „lokomotywy” serii

 aspekt  finansowy projektu wydawniczego  
 kalkulacja kosztów projektu wydawniczego
 pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

 prawo autorskie a zadania RI / W 
 pola eksploatacji
 pozyskiwanie praw
 umowy wydawnicze
 materiał zapożyczony

 harmonogram pracy nad projektem wydawniczym –
jak unikać opóźnień?

   
 prace  redakcyjne nad  „maszynopisem” publikacji
 praca z autorem / tłumaczem / redaktorem naukowym
 terminy
 koncepcja  graficzna publikacji
 praca ze współpracownikami zewnętrznymi, np. konsultantem, grafikiem, kartografem, leksykografem, redaktorem merytorycznym, redaktorem technicznym, korektorem itp.
 monitoring procesu produkcji publikacji (składu i łamania, druku)

• odpowiedzialność i etyka RI / W a prawa rynku
• dyskusja, pytania

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 10 lutego 2011 roku

Miejsce: Warszawa, Wydawnictwo Bellona, Grzybowska 77

Czas szkolenia: 9.30 – 17.00, w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23 proc. VAT. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31, 826 73 54

Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 25 (26)