Jeśli chcesz, aby teksty redagowane przez Ciebie były jasne, zrozumiałe i poprawne językowo, to zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z cyklu „Redakcja językowa publikacji”: Składnia wzorcowa i użytkowa w praktyce zawodowej redaktorów językowych i korektorów.

Warszawa, 13 listopada 2012 r., godz. 9.30-17.00

W trakcie najbliższego kursu skupimy się na problemach polskiej składni, omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

• niezbędne uzgodnienia w związkach składniowych
• najczęstsze wątpliwości dotyczące związków rządu
• granice ekonomiczności konstrukcji
• zasady poprawnego i precyzyjnego użycia imiesłowowego równoważnika zdania oraz ograniczenia w stosowaniu innych skrótów składniowych
• uwarunkowania składniowe liczebników
• swoboda i ograniczenia szyku wyrazów
 

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu, któremu towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Szkolenie adresowane jest do:

– redaktorów pracujących w wydawnictwach książkowych, w redakcjach czasopism i w serwisach internetowych
– pracowników działów promocji i marketingu, redagujących materiały reklamowe
– oraz tych słuchaczy, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę o polskiej składni i pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników.

Program szkolenia:

1. Polityka językowa w XXI w. a norma składniowaa) Dwupoziomowość w teorii i praktyce
b) Kierunki rozwojowe

2. Składnia związku głównego w tekstach wzorcowych a rozwiązania użytkowea) Różne typy podmiotu szeregowego
b) Wymagania składniowe skrótowców
c) Zaburzenia zgody formalnogramatycznej.

3.  Użycie wyrazów funkcyjnycha) Zagadnienie spójności wypowiedzeń złożonych
b) Nie tylko nie tylko […] – problem spójników wieloelementowych
c) Inne kwestie dotyczące kompozycji wypowiedzeń złożonych spotykanych
       w redagowanych tekstach

4. Imiesłowowy równoważnik zdania – norma a praktyka językowa autorów i redaktorówa)   Zasób imiesłowów w polszczyźnie XXI w.
b)   Tożsamość podmiotów i odstępstwa od niej
d) Problem czynności równoczesnych

5.   Zmiany szyku we współczesnych polskich tekstacha)   Główne tendencje rozwojowe
b)   Układ przydawek rozwiniętych
c)   Inne zagadnienia dotyczące szyku

6.   Uwarunkowania składniowe liczebników (niezależne od ich zapisu) a) Konstrukcje z liczebnikami głównymi
b) Łączliwość liczebników zbiorowych
c) Wyrażanie procentów i promili

7. Zmiany rekcji wybranych czasowników – na co zwracać uwagę w redagowanym   
     tekście

8.  Skróty składniowe, ich ocena i zastosowanie w praktyce redaktora językowego

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 13 listopada 2012 r.

Miejsce: Warszawa. Szczegółowe informacje na temat szkolenia, w tym lokalizacji centrum konferencyjnego,  zostaną przesłane uczestnikom na min. tydzień przed datą szkolenia.

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł (+ 23 proc. VAT). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat uczestnictwa

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl tel. (22) 828 36 31
Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 022 828 36 31, tel/faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od dwunastu lat, od sześciu lat prowadzi działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.