Termin szkolenia: 10 maja 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do redaktorów i korektorów językowych, którzy chcieliby ugruntować i uporządkować swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Program szkolenia:

I.    Polityka językowa na przełomie wieków

 1. Hierarchizacja normy a zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne.

 2. Stanowisko językoznawców.

 3. Zadania Rady Języka Polskiego i ich konsekwencje.

 4. Działalność Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP i podobnych organów.

 5. Dotychczasowe zmiany przepisów ortograficznych a prognozy zmian.

 6. Pytania uczestników szkolenia.

II.    Zagadnienia ortograficzne

 1. Rola słowników ortograficznych w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych.

 2. Istota polskiej ortografii profesjonalnej.

 3. Fakultatywność a ortografia.

 4. Kierunki rozwojowe polskiej ortografii.

 5. Najnowsze zmiany uchwalone przez RJP.

 6. Niezależne zmiany wprowadzone przez redakcję naukową słownika.

a) Użycie wielkiej lub małej litery.

b) Pisownia łączna lub rozdzielna.

c) Wykorzystanie łącznika.

d) Inne problemy ortograficzne.

   7. Wykładnia polskiej interpunkcji: zmiany i prognozy.

   8. Pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  10 maja 2017 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl