MiejsceWarszawa
Termin21 listopada 2018 r.
Cena550 zł + VAT

Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Program szkolenia:

I. Polityka językowa na przełomie wieków

 1. Hierarchizacja normy a zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne.
 2. Stanowisko językoznawców.
 3. Zadania Rady Języka Polskiego i ich konsekwencje.
 4. Działalność Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP i podobnych organów.
 5. Dotychczasowe zmiany przepisów ortograficznych a prognozy zmian.
 6. Pytania uczestników szkolenia.

II. Zagadnienia ortograficzne

 1. Rola słowników ortograficznych w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych.
 2. Istota polskiej ortografii profesjonalnej.
 3. Fakultatywność a ortografia.
 4. Kierunki rozwojowe polskiej ortografii.
 5. Najnowsze zmiany uchwalone przez RJP.
 6. Niezależne zmiany wprowadzone przez redakcję naukową słownika.
  a) Użycie wielkiej lub małej litery.
  b) Pisownia łączna lub rozdzielna.
  c) Wykorzystanie łącznika.
  d) Inne problemy ortograficzne.
 7. Wykładnia polskiej interpunkcji: zmiany i prognozy.
 8. Pytania uczestników szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Termin szkolenia:  21 listopada 2018 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31