Miejsceonline
Termin26 stycznia 2022
Cena550 + 23% VAT
Zapis do20 stycznia 2022

W typowym tekście przeznaczonym do zredagowania najwięcej błędów ma naturę właśnie składniową. Szkolenie dotyczy zarówno powodów tego stanu, jak i metod jego poprawy, ale ma także ściśle określony cel: chodzi o to, żeby analogiczna obserwacja nie odnosiła się do tekstów już opracowanych pod względem językowym. Niestety, współczesna praktyka zawodowa dowodzi, że niełatwo to osiągnąć. Pomocne okaże się dokładne omówienie trzech najważniejszych a dyskusyjnych zagadnień polskiej składni. Za każdym razem zaczniemy od przykładów najprostszych, żeby dojść do naprawdę skomplikowanych, a przy tym częstych w pracy redaktorów czy korektorów. Jak zawsze, nacisk położymy na aspekty praktyczne, czyli na identyfikację tych zagadnień i na kierunki manewrów redakcyjnych. Odniesiemy się przy tym nie tylko do oczekiwań czytelniczych, lecz także do tendencji rozwojowych polszczyzny XXI wieku. Znamienne, że wszystkie te kwestie wykraczają – w proponowanym ujęciu – poza poziom podstawowy korekty czy redakcji językowej, a przy tym odpowiadają tekstom o różnej tematyce.

Program szkolenia

1. Specyfika podmiotu szeregowego.
a) Natura semantyczna.
b) Związek składniowy z orzeczeniem.
c) Przegląd spójników i konsekwencje ich wyboru.
d) Paradoks kobiety i psa oraz inne utrudnienia.

2. Imiesłowowy równoważnik zdania – norma a praktyka językowa
a) Ujęcie szkolne.
b) Specyfika składniowa.
c) Doprecyzowanie obostrzeń.
d) Trzecia zasada i jak ją sformułowano.
e) Komplikacje interpunkcyjne.
f) Plusy i minusy polityki wydawniczej.

3. Niejednoznaczność zdania warunkowana składnią.
a) Cechy konstrukcji niejednoznacznych składniowo.
b) Status zagadnienia w kodyfikacjach normy składniowej.
c) Rozpoznawanie problemu na etapie redakcji językowej.
d) Metody poprawy zdań homonimicznych.

4. Pytania Państwa Uczestników szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 26 stycznia 2022,  w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (brutto 676,50 zł). Koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 500 zł + VAT (615 zł brutto).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (doc): formularz_Trzy_filary_skladni_normatywnej_26_01_2022

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31