MiejsceWarszawa, Atlas Tower
Termin2 marca 2020 r.
Cena550 zł + VAT
Zapis do24.02.2020 r.

Specyfika tekstów pisanych wymaga szczególnego namysłu nad zagadnieniami interpunkcyjnymi. Tyle że właściwą perspektywą okazuje się podejście praktyczne. Widać to zwłaszcza obecnie, gdy językoznawcy najzupełniej oficjalnie (i na różne sposoby) bagatelizują ten blok zagadnień. A przecież jest on fundamentalny w pracy redaktorów językowych czy korektorów.

Program szkolenia:

1) Status błędów interpunkcyjnych jako błędów językowych.

2) Najtrudniejsze konteksty wymagające obecności lub braku przecinka w zdaniu pojedynczym:
a) przy imiesłowach przymiotnikowych w funkcji przydawek rozwiniętych;
b) w szeregach przymiotnikowych;
c) w ciągach okolicznikowych.

3) Utrudnienia dotyczące dwukropka.

4) Zalety i wady myślnika.

5) Cudzysłów a kursywa.

6) Sekwencje znaków interpunkcyjnych w świetle teorii.

7) Pytania Państwa uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia:  2 marca 2020 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa, Atlas Tower, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 500 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Uporzadkowanie_interpunkcyjne_2_03_2020

pdf: formularz_Uporzadkowanie_interpunkcyjne_tekstu_02_03_2020

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
www.rynek-ksiazki.pl