Miejsceonline
Termin8 grudnia 2020
Cena500 zł + VAT
Zapis do2 grudnia 2020

Wszystkie przecinki są trudne, ale niektóre są trudniejsze od innych. W pracy redaktorzy językowi i korektorzy powinni o tym stale pamiętać, wiadomo jednak, że pośród innych wad formalnych tekstu nieraz trudno wychwycić akurat te interpunkcyjne, i to w komplecie. Aby zwiększyć własną skuteczność zawodową, warto wykształcić sobie parę nawyków czy zastosować kilka algorytmów. Trzeba też wiedzieć, kiedy przyśpieszyć, a kiedy zwolnić. Byle nie kierować się szkolnymi nakazami i zakazami. Praktyka i konkretne umiejętności stają się tym ważniejsze, że na wysokie kwalifikacje interpunkcyjne autorów doprawdy trudno liczyć, zwłaszcza w naszych czasach. Dlatego interpunkcję trzeba często ćwiczyć. A przy tym – rozumieć (bardziej niż czuć!).

Program szkolenia:

 1. Ocena rozwiązań interpunkcyjnych a wielość perspektyw.
  a) Interpunkcja w ujęciu autora.
  b) Recepcja tekstu a świadomość językowa czytelników.
  c) Podejście zawodowe.
 2. Interpunkcja szkolna a interpunkcja profesjonalna.
  a) Ranga formułek a wykładnia słownikowa i jej rozszerzenia.
  b) Porównanie zakresów.
  c) Typologia najpoważniejszych utrudnień interpunkcyjnych.
 3. Aspekty techniczne interpunkcji profesjonalnej.
  a) Specyfika materiału ilustracyjnego.
  b) Zaawansowane zbiegnięcia się znaków interpunkcyjnych czy innych rozwiązań edytorskich.
  c) Wybrane problemy, nieporozumienia i zagadnienia wymagające aktualizacji.
 4. Redakcja artykułu popularnonaukowego (nie tylko pod kątem interpunkcji, ale…).
 5. Pytania Państwa Uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 8 grudnia,  w godz. 9.00-14.30

Koszt udziału jednej osoby: 500 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 450 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc: formularz_Uporzadkowanie_interpunkcyjne_tekstu_08_12_2020

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31