Termin: 27 września 2016 r.
Warszawa, godz. 9.00-16.00

Program szkolenia:
1. Interpunkcja konstrukcji porównawczych
a)    Ranga zagadnienia w kodyfikacjach interpunkcyjnych
b)    Spójniki skorelowane a spójniki złożone – praktyczne aspekty tego rozróżnienia
c)    Konteksty fakultatywne i obligatoryjne pod względem interpunkcyjnym
d)    Praktyka wydawnicza – rekomendacje i ostrzeżenia

2. Przydawki rozwinięte – składnia a interpunkcja
a)    Miejsce zagadnienia we współczesnych kodyfikacjach normy składniowej
b)    Problem szyku: praktyczne aspekty zagadnienia teoretycznego
c)    Interpunkcja przydawek rozwiniętych jako kwestia (nie)fakultatywna
d)    Najnowsze tendencje zawodowe: wady i zalety

3. Redagowanie kontekstów zawierających imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
a)    Status imiesłowów przysłówkowych we współczesnej polszczyźnie
b)    Imiesłowy przysłówkowe współczesne jako formy uniwersalne w uzusie inteligenckim
c)    Kodyfikacje składniowe wobec tego zagadnienia
d)    Kwestia zastępowania okolicznika sposobu
e)    Metody poprawy zdań zawierających imiesłowowy równoważnik
f)    Imiesłowy przymiotnikowe jako centrum równoważnika – problem interpunkcyjny

4. Homonimia składniowa – norma skodyfikowana a praktyka wydawnicza
a)    Specyfika konstrukcji niejednoznacznych składniowo
b)    Status zagadnienia w kodyfikacjach normy składniowej
c)    Rozpoznawanie problemu na etapie redakcji językowej
d)    Metody poprawy zdań homonimicznych

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz
językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu
Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004?2006 sekretarz Komisji
Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2016 r.

Termin szkolenia:  27 września 2016 r.,  w godz. 9.00-16.00
Miejsce: Warszawa

Koszt
udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad,
certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy ?
koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort