MiejsceWarszawa
Termin6 grudnia 2017 r.
Cena550 + VAT
Zapis do27.11.2017 r.

Szkolenie warsztatowe z zakresu redakcji językowej adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji tekstów. Tematyką dominującą szkolenia staną się zagadnienia interpunkcyjne, ukazane w pełnej perspektywie: od najłatwiejszych, ale wymagających powtórzenia, po trudniejsze i dyskusyjne.

Program szkolenia:

 1. Warianty w normie interpunkcyjnej: teoria a praktyka.
 2. Przesłanki przemawiające za hierarchizacją wariantów.
 3. Konwencje wydawnicze jako uzupełnienie normy skodyfikowanej.
 4. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia albo pominięcia przecinka.
  a) Dwuelementowe szeregi przydawkowe.
  b) Podwojony wyraz czy w zdaniach oznajmujących.
  c)  Konstrukcje porównawcze.
 5. Myślnik eliptyczny jako interpunkcyjny wariant wzorcowy.
  a)
  Obligatoryjność myślnika eliptycznego.
  b) Inne funkcje myślnika w zdaniach zawierających elipsę.
 6. Mity dotyczące dwukropka.
  a)
  Funkcja prozodyczna a obligatoryjność dwukropka.
  b) Rodzaje wyliczeń dwuelementowych.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Termin szkolenia:  6 grudnia 2017 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy:
pdf: formularz_Warianty_interpunkcyjne_6_12_17
doc: formularz_Warianty_interpunkcyjne_6_12_17

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl