Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu “Wybrane zagadnienia składni wzorcowej  w praktyce zawodowej redaktora językowego i korektora”. Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Termin: 2 grudnia 2016 r.
Warszawa, godz. 9.00-16.00

Program szkolenia:
1. Homonimia składniowa – norma skodyfikowana a praktyka wydawnicza
a) Specyfika konstrukcji niejednoznacznych składniowo
b) Status zagadnienia w kodyfikacjach normy składniowej
c) Rozpoznawanie problemu na etapie redakcji językowej
d) Metody poprawy zdań homonimicznych

2. Najczęstsze utrudnienia w składni szeregów
a) Problem liczby orzeczenia przy podmiocie szeregowym
b) Dopasowanie przydawki do szeregu rzeczownikowego

3. Efektywne użycie wyrazów funkcyjnych
a) Spójniki skorelowane
b) Powtórzenie przyimka jako zabieg korektorski

4. Składniowe konsekwencje wykorzystania nazw własnych
a) Gramatyka skrótowców w polszczyźnie XXI wieku
b) Rodzaj gramatyczny nazw miejscowych – teoria a praktyka
c) Odmiana nazwisk męskich a zastany kontekst składniowy

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004?2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada 2016 r.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31