Celem
szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy rewolucyjnych zmian,
jakie zaszły w 2015 roku w prawie autorskim. Mijający rok przyniósł
bowiem aż dwie nowelizacje ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, z których druga, zwana „dużą nowelizacją”,
wprowadza szereg radykalnych zmian w obszarze dozwolonego użytku
chronionych utworów. Ponadto w czerwcu 2015 roku zapadł wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, którym żądanie zapłaty odszkodowania w wysokości
trzykrotności stosownego wynagrodzenia jako roszczenie z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych zostało uznane za niezgodne z
konstytucją. Daje to nowe spojrzenie na sposób dochodzenia roszczeń w
zakresie prawa autorskiego.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jaki obecnie jest czas ochrony artystycznych wykonań oraz fonogramów?

 • Co to są dzieła osierocone i jak można z nich korzystać zgodnie z prawem?

 • W jaki sposób polski ustawodawca wprowadza do prawa polskiego public lending right?

 • Komu będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu wypożyczeń bibliotecznych?

 • Jakie zmiany zaszły w prawie cytatu?

 •  Jak
  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r. wpływa na praktykę
  dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych?

 • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Program szkolenia

I.    „Mała” nowelizacja ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.    Czas ochrony utworów słowno-muzycznych.
2.    Czas ochrony praw pokrewnych do artystycznych wykonań oraz fonogramów.
3.    Możliwość wypowiadania umów przez artystów wykonawców i ich spadkobierców.
4.    Dodatkowe wynagrodzenie dla artystów wykonawców.
5.    Przepisy intertemporalne.
II.    „Duża” nowelizacja ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.    Geneza zmian i ich ogólna charakterystyka.
2.   
Licencja na rzecz instytucji naukowych i oświatowych: zmiana zakresu
podmiotowego (nowa definicja ustawowa – instytucja oświatowa),
uregulowanie e-learningu.
3.    Przywilej biblioteczny – public lending right i jego wdrożenie do prawa polskiego:
a)    zakres podmiotowy,
b)    zakres przedmiotowy,
c)   
godziwa rekompensata za wypożyczenia biblioteczne: charakterystyka
konstrukcji wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne, zakres
podmiotowy, sposób wypłaty, aspekty praktyczne.
4.    Prawo cytatu – zmiany przedmiotowe.
5.    Nowe przypadki dozwolonego użytku: parodia, pastisz, karykatury, niezamierzone włączenie utworu do innego utworu.
6.    Usunięcie licencji na rzecz ośrodków archiwizacji i dokumentacji (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
7.   
Korzystanie z utworów osieroconych: zakres podmiotowy, zakres
przedmiotowy, rejestr utworów osieroconych, starannie poszukiwania,
aspekty praktyczne.
8.    Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, aspekty praktyczne.
9.    Likwidacja Funduszu Promocji Twórczości.
III.   
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w
świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.
IV.    Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa autorskiego.
1.    Rozstrzygnięcia sądów polskich.
2.    Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku
Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
„Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego
Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM
w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego
oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje
się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z
zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca
prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji
Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2015 r.

Termin szkolenia: 27 listopada 2015 r., w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 650
zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl
       
tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31, faks 22 827 93 50

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort