Kontakty

 

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

 

Prezes Zarządu: Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl

 

Sekretariat: Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

 

 

Redakcja Magazynu Literackiego KSIĄŻKI

Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki, dobrolec@warman.com.pl

Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl

Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń

Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk

Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Tomasz Miłkowski, Tomasz Nowak, Anna Pietruczak, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula,  Jerzy Wolak, Tomasz Zapert

Prenumerata: Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl,  (22) 828 36 31

 

Redakcja Biblioteki Analiz

Redaktor naczelny: Paweł Waszczyk, 500 030 461

pawel@rynek-ksiazki.pl

 

Redagują: Piotr Dobrołęcki, Łukasz Gołębiewski, Ewa Tenderenda-Ożóg

 

Serwis www.rynek-ksiazki.pl

Paweł Waszczyk (pawel@rynek-ksiazki.pl)

Ewa Tenderenda-Ożóg (ewa@rynek-ksiazki.pl)

tel. 022 828 36 31

Wydawca:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
Mazowiecka 6/8 pok. 416
00-048 Warszawa

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

NIP: 525-22-29-696
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
nr KRS: 0000084833
Kapitał zakładowy: 122.500,00 zł
Nr konta: 59 1750 0012 0000 0000 3724 7138