Kontakty

 

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

 

 

 

 

 

 

 

fot. Marytka Czarnocka

Prezes Zarządu: Ewa Tenderenda-Ożóg

ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 606 118 617

 

 

Sekretariat: Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

 

Redakcja Magazynu Literackiego KSIĄŻKI

Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki, dobrolec@warman.com.pl

Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl

Stale współpracują: Małgorzata Janina Berwid, Anna Czarnowska-Łabędzka, Janusz Drzewucki, Tomasz Gardziński, Łukasz Gołębiewski, Jarosław Górski, Joanna Habiera, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Krzysztof Masłoń, Małgorzata Orlikowska, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Paweł Waszczyk, Michał Zając, Tomasz Zapert

Prenumerata: Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl,  (22) 828 36 31

 

Redakcja Biblioteki Analiz

Redaktor naczelny: Paweł Waszczyk, 510 813 197

pawel@rynek-ksiazki.pl

 

Redagują: Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg

 

Serwis www.rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg (ewa@rynek-ksiazki.pl)

Paweł Waszczyk (pawel@rynek-ksiazki.pl)

tel. 22 828 36 31

Wydawca:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
Mazowiecka 6/8 pok. 416
00-048 Warszawa

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

NIP: 525-22-29-696
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
nr KRS: 0000084833
Kapitał zakładowy: 122.500,00 zł
Nr konta: 59 1750 0012 0000 0000 3724 7138