NAGRODA IM. PROF. JERZEGO SKOWRONKA
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została ustanowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie specjalnej nagrody. Nagroda przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Nagrody
Piątek, 2 czerwca 2023
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą ósmą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do […]
Piątek, 25 listopada 2022
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. Uroczystość wręczenia odbyła się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim […]
Czwartek, 25 listopada 2021
Wyniki 26 edycji konkursu o Nagrodę prof. J. Skowronka zostały ogłoszone 25 listopada 2021 r. podczas gali otwarcia Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.  Nagroda im. prof. Jerzego […]
Czwartek, 26 listopada 2020
Laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020). W tym roku po raz pierwszy Nagroda ma […]
Piątek, 24 maja 2019
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka przyznano wydawnictwu Universistas z Krakowa za pracę Piotra Głuszkowskiego zatytułowaną „Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna”. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz, którego praca […]
Piątek, 25 maja 2018
Tegoroczną Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka dla najlepszych książek o tematyce historycznej otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz za szczególnie cenną pracę „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością” (Wydawnictwo SGGW), a jury […]
Piątek, 19 maja 2017
W piątek 19 maja 2017 podczas uroczystości związanej z wręczeniem Nagród w Dniu Książki Akademickiej, towarzyszącemu Targom Książki Naukowej i Akademickiej Academia w ramach Warszawskich Targów Książki została wręczona Nagroda […]
Piątek, 20 maja 2016
W piątek 20 maja 2016 podczas VII Warszawskich Targów Książki w trakcie uroczystości inaugurującej jubileuszową 10. edycję Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia wręczono szereg nagród, a wśród nich Nagrodę […]
Piątek, 15 maja 2015
Uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień im. prof. Jerzego Skowronka miała miejsce podczas 6. Warszawskich Targów Książki (15 maja 2015 roku, godz. 17.00, sala Amsterdam, Stadion Narodowy w Warszawie). Nagrodę im. […]
Niedziela, 8 lipca 2012
Laureatem 17. edycji nagrody przyznawanej autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki został prof. Jarosław Czubaty za książkę „Księstwo Warszawskie (1807-1815)”, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Jury […]