NAGRODA IM. PROF. JERZEGO SKOWRONKA
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została ustanowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie specjalnej nagrody. Nagroda przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Nagrody
Czwartek, 30 listopada 2023
30 listopada 2023 podczas otwarcia XXXI Targów Książki Historycznej ogłoszono laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej ex aequo dwóm tytułom […]
Piątek, 2 czerwca 2023
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą ósmą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do […]
Piątek, 25 listopada 2022
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. Uroczystość wręczenia odbyła się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim […]
Czwartek, 25 listopada 2021
Wyniki 26 edycji konkursu o Nagrodę prof. J. Skowronka zostały ogłoszone 25 listopada 2021 r. podczas gali otwarcia Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.  Nagroda im. prof. Jerzego […]
Czwartek, 26 listopada 2020
Laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020). W tym roku po raz pierwszy Nagroda ma […]
Piątek, 24 maja 2019
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka przyznano wydawnictwu Universistas z Krakowa za pracę Piotra Głuszkowskiego zatytułowaną „Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna”. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz, którego praca […]
Piątek, 25 maja 2018
Tegoroczną Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka dla najlepszych książek o tematyce historycznej otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz za szczególnie cenną pracę „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością” (Wydawnictwo SGGW), a jury […]
Piątek, 19 maja 2017
W piątek 19 maja 2017 podczas uroczystości związanej z wręczeniem Nagród w Dniu Książki Akademickiej, towarzyszącemu Targom Książki Naukowej i Akademickiej Academia w ramach Warszawskich Targów Książki została wręczona Nagroda […]
Piątek, 20 maja 2016
W piątek 20 maja 2016 podczas VII Warszawskich Targów Książki w trakcie uroczystości inaugurującej jubileuszową 10. edycję Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia wręczono szereg nagród, a wśród nich Nagrodę […]
Piątek, 15 maja 2015
Uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień im. prof. Jerzego Skowronka miała miejsce podczas 6. Warszawskich Targów Książki (15 maja 2015 roku, godz. 17.00, sala Amsterdam, Stadion Narodowy w Warszawie). Nagrodę im. […]