O nas

Biblioteka Analiz jest firmą wydawniczą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego.

W naszej ofercie znajdują się branżowe czasopisma o rynku książki oraz jeden periodyk literacki:

  • dwutygodnik “Biblioteka Analiz” – adresowany do kadry kierowniczej branży wydawniczej,
  • miesięcznik “Magazyn Literacki KSIĄŻKI” – kierowany do księgarzy, bibliotek i częściowo na rynek otwarty,
  • kwartalnik “Wiadomości Księgarskie” – biuletyn powstający we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (publikacja zawieszona od 2014 roku)
  • kwartalnik “Wyspa” – stawia sobie za cel przedstawianie najciekawszych zjawisk w polskiej literaturze współczesnej. Strona internetowa “Wyspy”: www.kwartalnik-wyspa.pl

Biblioteka Analiz jest również wydawcą książek fachowych, w tym serii „Raporty” poświęconej analizom różnych sektorów rynku (m.in. książka katolicka, książka szkolna). Sztandarową publikacją serii jest jednak rocznik „Rynek książki w Polsce”, od 2007 roku wydawany w czterech tomach („Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, “Poligrafia” i “Who is who”) opisujący aktualny stan branży wydawniczej w naszym kraju. W 2018 roku ukazała się już dwudziesta edycja „Rynku książki w Polsce”. Więcej  publikacji Biblioteki Analiz dostępnych jest w naszym sklepie.

Biblioteka Słów to imprint Biblioteki Analiz. Bliskie naszemu sercu są „małe ojczyzny” i lokalna literatura, wyrastająca z historii i tradycji wyjątkowych regionów. Naszym celem jest prezentacja na polskim rynku wydawniczym oryginalnej wysokoartystycznej prozy i promowanie mniej popularnego gatunku, jakim jest opowiadanie literackie. Chcemy prezentować to, co w literaturze już znane i dojrzałe obok tego co młode, świeże i równie oryginalne.

Biblioteka Analiz świadczy również usługi doradztwa inwestycyjnego, dysponuje najobszerniejszą bazą informacji o polskim rynku wydawniczo-księgarskim.

Firma jest właścicielem portalu Rynek-Ksiazki.pl (www.rynek-ksiazki.pl) – pierwszego polskiego płatnego serwisu informacji o najważniejszych podmiotach z branży wydawniczo-księgarskiej. W chwili obecnej serwis oferuje ponad 57 tys. artykułów tematycznych.

Biblioteka Analiz prowadzi także szkolenia adresowane do uczestników branży książkowej. Dotychczas zorganizowaliśmy je z takich dziedzin jak public relations na rynku wydawniczym (również warsztaty z tego zakresu), prawo autorskie czy redakcja językowa tekstów. O tej części działalności obszerniej piszemy na stronie szkoleń.

Wydawca:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.ul. Mazowiecka 6/8 p. 416
00-048 Warszawa
tel.: (22) 828 36 31

NIP: 525-22-29-696
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
nr KRS: 0000084833
Kapitał zakładowy: 122.500,00 zł