Kontakty

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
e-mail: redakcja@biblioteka-analiz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/bibliotekaanaliz/

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

fot. Marytka Czarnocka

Prezes Zarządu: Ewa Tenderenda-Ożóg

ewa@rynek-ksiazki.pl

Redakcja Magazynu Literackiego KSIĄŻKI

 

Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki, dobrolec@warman.com.pl

Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl

Stale współpracują: Małgorzata Janina Berwid, Anna Czarnowska-Łabędzka, Janusz Drzewucki, Tomasz Gardziński, Łukasz Gołębiewski, Jarosław Górski, Joanna Habiera, Piotr Kitrasiewicz, Maria Kulik, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Krzysztof Masłoń, Urszula Pawlik, Małgorzata Karolina Piekarska, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert

Prenumerata: marketing@rynek-ksiazki.pl,  (22) 828 36 31

Redakcja Biblioteki Analiz

Redaktor naczelna: Ewa Tenderenda-Ożóg

ewa@rynek-ksiazki.pl

Serwis www.rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg (ewa@rynek-ksiazki.pl)

redakcja@biblioteka-analiz.pl

tel. 22 828 36 31

Wydawca:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
Mazowiecka 6/8 pok. 416
00-048 Warszawa

www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl

NIP: 525-22-29-696
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
nr KRS: 0000084833
Kapitał zakładowy: 122.500,00 zł
Nr konta: 59 1750 0012 0000 0000 3724 7138