Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez Bibliotekę Analiz sp. z o. o. w celu wysyłki newslettera i realizacji innych usług

1.    Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem twoich danych osobowych jest spółka Biblioteka Analiz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 6/8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego nr KRS: 0000084833, NIP: 525-22-29-696

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
– pod numerem telefonu 22 828 36 31
– pod adresem e-mail na adres: rodo@rynek-ksiazki.pl
– pisząc na adres: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa.

2.    Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na newsletter, składania zamówienia, zakładania konta, zawierania umów, zgłoszenia na szkolenie, w wyniku prowadzonej korespondencji związanej z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej księgarni internetowej.

3.    W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?
Dane będą przetwarzane w celu:
•    wysyłki newslettera (tj. informacji o wydarzeniach na rynku książki, informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedziach, spotkaniach, szkoleniach itp.). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.
•    realizacji zamówień – zawieranych umów sprzedaży,
•     wystawianie dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji
•    Komunikacji związanej ze świadczeniem usług – obsługa zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży, informowanie o statusie zamówień i transakcji
•    monitoringu płatności za zakupione towary
•    obsługi reklamacji i innych roszczeń (zwroty, rękojmia)
•    dostarczania  treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym np. ulotki, informacje handlowe, mailing,
reklama www. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko wtedy, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tego typu treści.
•    dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty zewnętrzne, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Biblioteki Analiz, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług (poczta, firmy kurierskie, operator płatności, dostawcy usług prawnych oraz działające na naszą rzecz firmy informatyczne ).

4.    Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie, nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Zgodę na przetwarzane Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
a) Dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
b) Sprostowania (poprawienia) danych;
c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
e) Przeniesienia danych do innego administratora.

7.Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?
W każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj https://giodo.gov.pl/

8.Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?
Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Nie podanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł otrzymywać od nas newslettera lub uniemożliwi nam realizację złożonego przez Ciebie zamówienia.

9.Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

10. Polityka dotycząca plików cookies.

Serwis Rynek-ksiazki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.

Czym są pliki cookies? Biblioteka Analiz Sp. z o.o., właściciel serwisu Rynek-ksiazki.pl, informuje, że termin „cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które w czasie korzystania z niniejszego serwisu zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Dzięki cookies możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji przewidzianych na stronie internetowej rynek-ksiazki.pl. Pliki cookies stanowią także potwierdzenie oglądania określonych treści serwisu przez Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności strony jest ograniczony.

Serwis Rynek-ksiazki.pl wykorzystuje pliki cookies do:

  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony
  • tworzenia statystyk o korzystaniu z serwisu, umożliwiających ulepszanie i optymalizację serwisu

Uprzejmie informujemy o możliwości wprowadzania zmian do polityki prywatności serwisu Rynek-ksiazki.pl. O ewentualnych zmianach niezwłocznie poinformujemy Użytkowników serwisu drogą e-mailową oraz w zakładce polityka prywatności.

Wszystkich Użytkowników serwisu, którzy mają pytania, uwagi lub zastrzeżenia do aktualnej polityki prywatności prosimy o wysłanie ich pod adres: rodo@rynek-ksiazki.pl