Szkolenia Biblioteki Analiz


Wykorzystując bogate, ponad piętnastoletnie doświadczenie oraz szerokie kontakty w branży, od ponad dziewięciu lat Biblioteka Analiz prowadzi działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom: praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, bądź teoretykom, w większości wykładowcom akademickim, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

Tylko u nas, o tym jak odnieść sukces uczą Ci, którzy sami go odnieśli!

Tematyka organizowanych przez nas kursów dotyczy wszelkich aspektów pracy z książką: procesu wydawniczego, promocji i sprzedaży. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników wydawnictw, ale również do hurtowników i księgarzy, a także do wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają związać swą przyszłość z branżą. 

Lista aktualnych szkoleń znajduje się poniżej.

 W dotychczas zorganizowanych kursach wzięło udział ponad 1200 osób z blisko 400 firm.

Dotychczas odbyło się:

 *      30 szkoleń z zakresu prawa autorskiego, obejmujących jego podstawy i zagadnienia szczegółowe, w tym: aspekty podatkowe obrotu prawami autorskimi, prawne aspekty wykorzystania najnowszych technologii w działalności wydawniczej, nowelizacja ustawy o prawie autorskim, skuteczna windykacja i zabezpieczenia roszczeń, zakup i sprzedaż praw autorskich, przygotowywanie i zawieranie umów wydawniczych, naśladownictwo w działalności wydawniczej i wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i cytatów

 *       34 szkolenia z zakresu redakcji językowej publikacji, w tym: ortografia i interpunkcja, aktualne problemy redakcji językowej, najnowsze zmiany,  szkolenie dla redaktorów pracujących nad tekstem tłumaczonym

 *      Szkolenia z marketingu wydawniczego i PR na rynku książki

*        szkolenie dotyczące możliwości dofinansowania branży wydawniczo-księgarskiej ze środków UE

*        szkolenie dla księgarzy – Merchandising księgarski

*        szkolenie z edytorstwa i redakcji technicznej publikacji

*        szkolenia dla pracowników działów handlowych: sprzedawca doskonały, trudne sytuacje w relacjach z klientem/kooperantem

W naszej ofercie znajdują się zarówno:  jednodniowe szkolenia otwarte oraz kursy zamknięte, dedykowane. Programy tych ostatnich tworzone są na zamówienie poszczególnych wydawnictw i w całości pokrywają się z zapotrzebowaniem osób biorących w nich udział.

Oferty szkoleń otwartych rozsyłane są drogą e-mailową oraz za pomocą newslettera serwisu rynek-książki.pl. Informacje o planowanych szkoleniach znajdą Państwo na tej stronie.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, uwagi czy propozycje tematów kursów prosimy kierować e-mailem na adres: ewa@rynek-ksiazki.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!