Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2023

30 listopada 2023 podczas otwarcia XXXI Targów Książki Historycznej ogłoszono laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

Członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej ex aequo dwóm tytułom oraz sześciu wyróżnień.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2023 otrzymały ex aequo:

  • Krystyna Pieniążek-Marković za „Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Aleksandra Wojtaszek, „Fjaka. Sezon na Chorwację”, Wydawnictwo Czarne.

Jury postanowiło ponadto przyznać wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej):

  1. Iwona Fischer, „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”, Archiwum Narodowe w Krakowie,
  2. Božidar Jezernik, „Jugosławia. Kraina marzeń”, tłum. Sylwia Nowak-Bajcar, Universitas (wyróżnienie specjalne)
  3. Krzysztof Mordyński, „Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,
  4. Krzysztof Popek, Bartłomiej Rusin, „Uchodźcy, czyli goście Boga. Studia z dziejów migracji bałkańskich w XIX wieku – przypadek Bułgarii i Serbii”, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica,
  5. Lucyna Rzepecka-Raczyńska „Przychodzimy odchodzimy. Dzieje rodziny. Raczyńscy, Rzepeccy, Tyszkowscy, Winiarzowie, Krechowscy, Walewski, Napadiewicz de Więckowscy, na tle historii polskich Kresów od XVII do XX wieku”,
  6. „Dzieje Bałkanów”, seria: „Polityka. Pomocnik Historyczny”, Polityka (wyróżnienie dla wydawcy).

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą przyjaciele i uczniowie patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W posiedzeniu Kapituły wzięli udział: prof. dr hab. Jarosław Czubaty (przewodniczący), Zbigniew Czerwiński, Piotr Dobrołęcki, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz) i dr Andrzej Czesław Żak.

Członkami Kapituły są również: dr hab. Martyna Deszczyńska, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Zofia Kunert, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński i prof. Elżbieta Barbara Zybert.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Wyłącznym sponsorem Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska wspiera Nagrodę od 2020 roku. Uchwałą z 19 marca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyznał w ramach funduszu na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym dotację w wysokości 3 tys. zł, z której została sfinansowana gratyfikacja zwycięzców Nagrody, oraz dodatkowo przeznaczono 1 tys. zł na koszty organizacyjne. W 2023 roku podjęto decyzję o zwiększeniu finansowania Nagrody na lata 2023-2025 do kwoty 6 tys. zł,   z czego  4,5 tys. przeznaczone będzie na nagrodę  dla zwycięzcy konkursu, a  1,5 tys. zł – na pokrycie kosztów organizacyjnych konkursu.