Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2017 (22. edycja)

W piątek 19 maja 2017 podczas uroczystości związanej z wręczeniem Nagród w Dniu Książki Akademickiej, towarzyszącemu Targom Książki Naukowej i Akademickiej Academia w ramach Warszawskich Targów Książki została wręczona Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka.

Spośród 22 zgłoszonych tytułów kapituła przyznała dwie nagrody główne ex aequo oraz dwa wyróżnienia.
Nagrody główne przyznano Wydawnictwu Naukowemu UAM za pracę Michała Mencfela „Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia” oraz Wydawnictwu im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę Danuty Gibas-Krzak „Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją muzułmanów”.

Przyznano Wyróżnienie Specjalne dla Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” pod redakcją Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji i Andrzeja Zaćmińskiego, a także wyróżnienie dla wydawnictwa słowo/obraz terytoria za pracę Anny Borowiec „’Album Orbis’ Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza”.

Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka obradowała w tym roku w składzie: prof. dr hab. Jarosław Czubaty (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki, Witold Kaliński, Zofia Kunert i dr Andrzej Czesław Żak oraz Dariusz Fedor (p.o. sekretarza w zastępstwie nieobecnej sekretarz Kapituły Barbary Kramar). Członkami Kapituły są również: dr Natalia Bujniewicz,  dr hab. Marta Deszczyńska, red. Józef Kliś, dr Tadeusz Krawczak, Andrzej Pieniak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki i prof. dr hab. Jerzy Zdrada.