Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2018 (23. edycja)

Tegoroczną Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka dla najlepszych książek o tematyce historycznej otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz za szczególnie cenną pracę „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością” (Wydawnictwo SGGW), a jury przyznało też Specjalne Wyróżnienie dla japońskiego historyka prof. Makoto Hayasaki, który od ponad czterdziestu lat zajmuje się historią Polski i jej sąsiedztwa w czasach
nowożytnych.