NAGRODA IM. PROF. JERZEGO SKOWRONKA
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została ustanowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie specjalnej nagrody. Nagroda przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Nagrody
Niedziela, 8 lipca 2012
Laureatem 17. edycji nagrody przyznawanej autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki został prof. Jarosław Czubaty za książkę „Księstwo Warszawskie (1807-1815)”, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Jury […]
Czwartek, 24 listopada 2011
24 listopada 2011 r. w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka wręczono Wydawnictwu Literackiemu za pierwszą edycję w języku polskim rozprawy Adama Czartoryskiego „Rozważania […]
Niedziela, 25 lipca 2010
Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka postanowiono przyznać Nagrodę za rok 2010: Wydawnictwu Naukowemu Akademii Pedagogicznej w Krakowie za pracę Huberta Chudzio „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)” oraz […]
Czwartek, 26 listopada 2009
Wręczenie nagrody nastąpiło w czwartek 26 listopada 2009 r. o godz. 12 podczas inauguracji XVIII Targów Książki Historycznej w Warszawie. Nagrodę im. Jerzego Skowronka za rok 2009 przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu […]
Czwartek, 27 listopada 2008
W tym roku przyznano dwie równorzędne nagrody. Pierwszą otrzymało Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora za pracę Andrzeja Nieuważnego, Krzysztofa Ostrowskiego, Tomasza Stępnia i Lecha Majewskiego pt. […]
Czwartek, 29 listopada 2007
Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka zdecydowało o przyznaniu Nagrody Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak za pracę Adama Zamoyskiego „1812. Wojna z Rosją”. Jury postanowiło również wyróżnić Zbigniewa Dunina-Wilczyńskiego za pracę […]
Czwartek, 30 listopada 2006
Tomasz Strzeżek, autor pracy „Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Piotr Żurek, autor książki „Hotel Lambert i […]
Czwartek, 25 listopada 2004
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka 2004  otrzymał p. Mieczysława Adamczyka za „Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony Węgierskiej” (Rytm) oraz Lidia Michalska-Bracha za „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa […]
Czwartek, 28 listopada 2002
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka wręczono pierwszego dnia XI targów Książki Historycznej w Warszawie (28 listopada – 1 grudnia 2002,  Stołeczny Klub Garnizonowy WP). Otrzymał ją dr Norbert Kasperek z […]
środa, 8 września 1999
Nagroda przyznana została za pracę Wielka Brytania w dyplomacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832-1841) Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego.