Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2004 (9. edycja)

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka 2004  otrzymał p. Mieczysława Adamczyka za „Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony Węgierskiej” (Rytm) oraz Lidia Michalska-Bracha za „Powstanie styczniowe w
pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów” (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej).