Nagroda im. prof. J. Skowronka 2008 (13. edycja)

W tym roku przyznano dwie równorzędne nagrody. Pierwszą otrzymało Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora za pracę Andrzeja Nieuważnego, Krzysztofa Ostrowskiego, Tomasza Stępnia i Lecha Majewskiego pt. “200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży 1806-1807”,  a drugą – Wydawnictwo Littera za publikację Władysława Zajewskiego “Polska Belgia Europa. Wiek XIX”.

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego za publikację Marcina Wodzińskiego pt. “Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych”.

W skład jury tegorocznej nagrody weszli: prof. Barbara Grochulska, prof. Wiesław Wysocki, prof. Jerzy Zdrada (przewodniczący), dr Tadeusz Krawczak, dr Andrzej Czesław Żak, Natalia Bujniewicz, Piotr Dobrołęcki Józef Kliś i Andrzej Pieniak.

Wręczenie Nagrody nastąpiło 27 listopada 2008 r. o godz. 12.00 podczas inauguracji XVII Targów Książki Historycznej w Warszawie (w gmachu Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy al. Niepodległości 141).