Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2006 (11. edycja)

Tomasz Strzeżek, autor pracy „Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Piotr Żurek, autor książki „Hotel Lambert i Chorwaci 1843 – 1850” (Bellona) zostali laureatami jedenastej edycji Nagrody im. Jerzego Skowronka.

Przyznano także wyróżnienie specjalne, które otrzymała Elżbieta Znamierowska-Rak za pracę „Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie. Próby realizacji. Upadek” (Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN), która „wprawdzie chronologicznie wykracza poza zakres problematyki naukowej patrona Nagrody, jednakże ze względu na gruntowność opracowania jednego z głównych problemów polityki bałkańskiej w czasach najnowszych zasługuje na szczególne wyróżnienie” – uzasadniło jury.

W skład Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka wchodzą przyjaciele i uczniowie prof. Jerzego Skowronka: prof. Barbara Grochulska (przewodnicząca), prof. Jerzy Zdrada, prof. Wiesław Wysocki, dr Andrzej Czesław Żak, dr Tadeusz Krawczak, Andrzej Pieniak i Piotr Dobrołęcki. Jednym z inicjatorów Nagrody był zmarły w ub. roku Tadeusz J. Żółciński, kolega szkolny prof. Jerzego Skowronka i jego wieloletni przyjaciel. Przyczynił się do tego, że Nagroda im. Jerzego Skowronka stała się cenionym wyróżnieniem w środowisku książki historycznej.

Wręczenie Nagród nastąpiło w czwartek 30 listopada 2006 roku o godz. 12.00 podczas inauguracji XV Targów Książki Historycznej w Warszawie.