AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Na mocy umowy z Random House i Simon&Schuster, Microsoft opublikuje "Timeline" oraz 15 tytułŰw z serii Star Trek w formie elektronicznej. Pozycje te bÍdą dostÍpne wyłącznie przy wykorzystaniu programu Microsoft Reader oraz oprogramowania ClearType. ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
45.000 tytułów w ofercie Ramzes jest kolejną na naszym rynku księgarnią internetową. Ma za sobą kilka miesięcy działalnoúci (start w grudniu 1999), można więc uznaĘ, że wyszedł już z wieku dziecięcego. Na majowych targach książki Ramzes na osobnym stoisku ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Adobe, PricewaterhouseCoopers i InterTrust Adobe System Inc. poinformowała o zawarciu porozumienia z firmami PricewaterhouseCoopers i InterTrust Technologies Corporation. Umowa dotyczy opracowania rozwiązaŇ umořliwiających publikacjÍ ksiąřek ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Booknet Na targach DRUPA w D¸sseldorfie izraelska firma Aprion zaprezentowała prototyp superszybkiej maszyny drukującej książki BookNet, opartej na technologii inkjetowej. Urządzenie, ktŰre bÍdzie dostÍpne na rynku na początku 2001 roku, umożliwia wydrukowanie z ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
W Pelplinie Rok 2000 jest dla rŰřnych grup i úrodowisk rokiem jubileuszu. Dla braci drukarskiej ten rok jawi siÍ głŰwnie jako jubileusz 600-lecia urodzin człowieka, ktŰry swoim wynalazkiem zrewolucjonizował "czarną sztukÍ". Nazywał siÍ Jan Gensfleisch, ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Prószyński i S-ka Wydawnictwo Prószyński i S-ka otworzyło nową stronÍ internetową dla wszystkich miłoúników literatury science fiction. Strona prezentuje literaturÍ, publicystykÍ, recenzje ksiąřkowe, zapowiedzi. Znajdują siÍ tu równieř informacje o ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Polski e-biznes Firma maklerska Wood&Co dokonała wyceny polskich spŰłek prowadzących własne przedsiÍwziÍcia internetowe. NajwiÍcej warte są - według Wood&Co - úwiadczenia dostaw Telekomunikacji Polskiej SA. Ich wartoúĘ wyceniono na ponad 3,1 mld ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
GPW Muza Kurs początkowy 17,50 Kurs ostatni 18,00 Kurs maksymalny 21,00 Kurs minimalny 17,00 Amplituda 19,05 % Stopa zwrotu 2,86 % PPWK Kurs ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Muza W czerwcu akcje Muzy osiągnÍły maksymalny poziom od dnia debiutu, czyli od 8 kwietnia 1998 roku. WŰwczas cena walorŰw firmy wynosiła 22,7 zł, teraz - 21 zł. Jeszcze przed miesiącem kurs był dużo niższy - wynosił 15,1 zł. Wysoki kurs akcji Muzy ma przede ...
Poniedziałek, 10 lipca 2000
Muza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjÍło uchwałÍ Nr 1 w brzmieniu: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 388 i 399 kodeksu handlowego oraz § 13 Statutu SpŰłki zatwierdza sprawozdanie ...