Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN 1954–2003 – wersja PDF

11.67 brutto 11.11 netto

Opis

ORPAN był placówką unikalną w Polsce; zajmował się dystrybucją książek i czasopism naukowych krajowych i zagranicznych; łączył funkcje: księgarni, importera, eksportera, wydawcy oraz prowadził wymianę publikacji naukowych PAN (w tym również niebędących przedmiotem handlu) z ok. 10 tysiącami zagranicznych uczelni, placówek i towarzystw naukowych na całym świecie.

ORPAN nie dotrwał do swojego złotego jubileuszu 31 grudnia 2003 roku, na trzy miesiące przed 50. rocznicą powstania został formalnie zlikwidowany…

Zasłużona dla księgarstwa polskiego i służąca nauce polskiej instytucja nie przetrwała wszystkich zmian związanych z wolnym rynkiem, ostrą konkurencją krajową i zagraniczną. Próby ratowania – zmniejszanie powierzchni, zatrudnienia, ograniczanie kosztów oraz projekty prywatyzacyjne nie wystarczyły i nie znalazły aprobaty ani poparcia ze strony władz Polskiej Akademii Nauk, a szkoda, bo z bogatego pięćdziesięcioletniego dorobku ORPAN-u na pewno warto było wiele uratować…

W dwadzieścia lat od likwidacji ORPAN, z okazji koleżeńskiego spotkania „orpanowców” w kwietniu 2023 roku przygotowaliśmy publikację „ORPAN 1954–2003”.

Opracował Krzysztof Kaleta

Autorzy:
Krystyna Dołoszyńska,
Maria Grunwald,
Krzysztof Kaleta,
Wanda Momot

Wydawnictwo: Biblioteka Analiz
Objętość: 52 strony
format: 145×205
ISBN: 978-83-967745-3-8