Symultana

10.00 brutto 9.52 netto

 

Ta poezja zwraca się do czytelnika zdolnego delektować się wszystkimi dyskretnymi pastiszami, pogłosami, czy pomysłowymi przetworzeniami znanych utworów literackich i obrazów malarskich. Niech nas jednak nie zwiedzie „kulturowość” wierszy Dziurzyńskiego. Ten stonowany komentator niepoznawalności Boga w laboratorium świata rozgrywa fundamentalną partię szachów z wieloma partnerami – jeden z sensów Symultany – w której stawką jest konfrontacja z Niedostępnym, ściganym przez… kota i pisanym, dla niepoznaki, przez małe n. Książka migotliwa i mądra. Świadoma pokus wirtuozerii i stawiająca na niedoskonałość, na „dzieła przypadku” – Krystyna Rodowska

 

Opis

 

Ta poezja zwraca się do czytelnika zdolnego delektować się wszystkimi dyskretnymi pastiszami, pogłosami, czy pomysłowymi przetworzeniami znanych utworów literackich i obrazów malarskich. Niech nas jednak nie zwiedzie „kulturowość” wierszy Dziurzyńskiego. Ten stonowany komentator niepoznawalności Boga w laboratorium świata rozgrywa fundamentalną partię szachów z wieloma partnerami – jeden z sensów Symultany – w której stawką jest konfrontacja z Niedostępnym, ściganym przez… kota i pisanym, dla niepoznaki, przez małe n. Książka migotliwa i mądra. Świadoma pokus wirtuozerii i stawiająca na niedoskonałość, na „dzieła przypadku” – Krystyna Rodowska

Dariusz Dziurzyński – poeta i wykładowca, przedstawiciel roczników 70. Autor dwóch ksią-żek poetyckich: Epitafia (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001) i Metrum (No-wy Świat, 2005). Jego wiersze znalazły się w dwujęzycznej antologii Poezja polska po prze-łomie – Pokolenie ’89. Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89 pod red. Roberta Hodela (Warszawa-Hamburg 2008). Jako dwukrotny stypendysta Biblioteki Polskiej w Pary-żu przygotowuje do druku wybór spuścizny literackiej Mariana Ośniałowskiego, poety „Współczesności”. W wolnych chwilach przekłada poezje Michela Houellebecqa. Współpra-cownik „Red.a”, „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i „Wyspy”. Wiersze i omówienia prezentował m. in. na łamach „Toposu”, „Frazy”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Tekstualiów”, „Portretu” oraz w prasie elektronicznej. Trzeci tomik Symul-tana zawiera utwory głównie z lat 2005-2009, podejmujące problem opisania świata w roz-proszeniu, spowodowanego zanikiem trwałych wartości. Wielość płaszczyzn rzeczywistości (prywatnej, socjalnej i metafizycznej) nakłada się na wielość strategii poetyckich, spomiędzy których prześwieca jednocząca, choć wyrażona polifonicznie, klasyczna tęsknota za nieru-chomym punktem oparcia. Poeta kotów. Poeta rodzinnej pamięci. Poeta malarstwa. Ale także genów, MTV i cząstek fizycznych. Wiersze z nowego tomiku spotykają się z poprzedzający-mi z Metrum w ćwiczeniach z utraty, w domu żałoby.

 

Informacje dodatkowe

Liczba stron

78

Okładka
Rok wydania

2010

ISBN

978-83-61154-50-1

Wydawca

Biblioteka Analiz

Autor

Dariusz Dziurzyński