Wtorek, 14 listopada 2017
Międzynarodowa konferencja w Krakowie

Rok 2017 jest szczególny w historii proweniencyjnych znaków książkowych i Krakowa – 500 lat temu, w oficynie Jana Hallera w Krakowie, wybito drugi znany polski ekslibris, przeznaczony do sygnowania woluminów z księgozbioru prymasa Macieja Drzewickiego (1467–1535).
Tak wyjątkowy jubileusz jest okazją do refleksji nad własnościowymi znakami proweniencyjnymi, jak i do wskazania ważnego miejsca Krakowa w tej dziedzinie działalności artystów, historyków sztuki, bibliofilów i kolekcjonerów. 500-letnia historia ekslibrisu jako własnościowego znaku książkowego to bogate źródło badań: od zagadnień regionalnych (np. ekslibrisy krakowskie), po ekslibrisy polskie i zagraniczne – ich historie, współczesność, przyszłość, a także miejsce ekslibrisu w badaniach proweniencyjnych i historyczno-artystycznych oraz w kulturze książki, tematykę oraz problemy kolekcjonerstwa z ekslibrisem związane. Okazją do wymiany poglądów i wyników wielodziedzinowych badań będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”, która odbędzie się już 15 listopada w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Poza liczną reprezentacją badaczy z polskich ośrodków nauki i kultury, głos zabiorą także goście z Bułgarii, Finlandii, Kazachstanu, Łotwy, Portugalii, Turcji, Ukrainy i Węgier.