Piątek, 21 kwietnia 2017
Moskiewscy goście w Olsztynie

W czwartek 20 kwietnia w Centrum Książki w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Tendencje rozwoju biznesu książkowego Rosji i Polski" z udziałem księgarzy moskiewskich oraz pracowników sieci księgarskiej Książnica Polska. Ze strony rosyjskiej w Konferencji uczestniczyli: Nina Igorowna Bielikowa, właścicielka niezależnej księgarni Młoda Gwardia, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu księgarń w stolicy Rosji, oraz Siergiej Władymirowicz Michajlow, rektor i dyrektor Księgarskiego Collegu w Moskwie.
W trakcie spotkania, którego pierwszą część prowadziła red. Ewa Mazgal z "Gazety Olsztyńskiej", moskiewscy goście zaprezentowali informacje o wielkości i potencjale księgarni Moda Gwardia, politykę rabatowo-marżową, formy pozyskiwania klientów, działania marketingowo-promocyjne, a także organizacje spotkań autorskich i innych wydarzeń promocyjnych. Zaprezentowali również szerszą panoramę księgarstwa moskiewskiego i przedstawili informacje i rynku książki w Moskwie.
Polskimi doświadczeniami podzielił się gospodarz Konferencji Jerzy Okuniewski prezes Książnicy Polskiej, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, a także jego żona Marianna Okuniewska, dyrektor spółki Książnica Polska.
Goście z Moskwy odwiedzą w piątek 21 kwietnia księgarnie Książnicy Polskiej na Warmii i Mazurach oraz w Ostrołęce.

Na zdjęciu od lewej red. Ewa Mazgal, Nina Igorowna Bielikowa, Siergiej Władymirowicz Michajlow i Natalia Gwiazda, kierownik Centrum Książki w Olsztynie (foto pd)

Autor: (PD)