AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 4 września 2000
Przedstawiamy księgarnie Księgarnia "Logos" jest jedną z dwudziestu księgarŇ PH-D "Ksiąřnica Polska" SpŰłka z o.o. w Olsztynie. Została ona otwarta w paüdzierniku 1986 r. przez P.P. "Dom Ksiąřki" w Olsztynie, ktŰry został zlikwidowany w lutym 1992 roku, ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Przedstawiamy księgarnie Księgarnia "Logos" jest jedną z dwudziestu księgarŇ PH-D "Ksiąřnica Polska" SpŰłka z o.o. w Olsztynie. Została ona otwarta w paüdzierniku 1986 r. przez P.P. "Dom Ksiąřki" w Olsztynie, ktŰry został zlikwidowany w lutym 1992 roku, ...
Poniedziałek, 4 września 2000
© POLAND Najwařniejszym akcentem inauguracji polskiej obecnoúci na 52. Targach Ksiąřki we Frankfurcie będzie koncert galowy, ktŰry swoją obecnoúcią zaszczyci Prezydent RP Aleksander Kwaúniewski z Małřonką. Koncert odbędzie się w úrodę, 18 ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Księgarnia internetowa Firma "Ksiąřki KtŰre Pomagają ŘyĘ" Jolanty Ogonowskiej, ktŰra powstała w 1994 roku, jako księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Santorski, obecnie rozszerzyła swoją działalnoúĘ. Powstała księgarnia internetowa PSYCHE: ...
Poniedziałek, 4 września 2000
W sierpniu Składnica Księgarska sprzedała jedną ze swoich nieruchomoúci - kamienicę przy ul. Mazowieckiej w Warszawie. Dawniej mieúciła się tam głŰwna siedziba przedsiębiorstwa, a na parterze znajdowała się księgarnia firmowa, jednak nie remontowany budynek od ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Podręczniki szkolne w Merlinie W tym roku po raz pierwszy w historii Internetu polscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele będą mogli zaopatrzyĘ się w podręczniki szkolne kupując je w sklepie internetowym pod adresem
Poniedziałek, 4 września 2000
Amazon we Francji W ostatnich dniach najwiÍksza na úwiecie amerykaŇska ksiÍgarnia internetowa Amazon.com udostÍpniła internautom specjalną witrynÍ francuską - Amazon.fr. Jest to trzecia poza Stanami Zjednoczonymi strona Amazona dostosowana do rynku ...
Poniedziałek, 4 września 2000
PPWK 21 sierpnia 2000 roku Rafał BerliŇski, wiceprezes Zarządu PPWK poinformował oficjalnie w imieniu Zarządu, przesyłając komunikat do Komisji PapierŰw Wartoúciowych i Giełd, iż 18 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK ...
Poniedziałek, 4 września 2000
EDUKACJA Sierpień 2000 PamiÍtam, kiedy w Ogrodzie Zimowym warszawskiego Pałacu Młodzieży (wchodzącego w skład PKiN) przed laty zorganizowano kiermasz książek. Odwiedziło go sporo osób, lecz mimo wszystko impreza była skromna, lokalna, jakby próbna. I ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Media Rodzina Joanne K. Rowling, autorka powieúci o przygodach małego czarodzieja Harrego Pottera zrobiła oszałamiającą karierÍ. Pierwsze trzy tomy rozeszły siÍ na úwiecie w nakładzie 300 mln egz. Czwarty, wydany w lipcu tego roku, juř przekroczył 4 mln ...