AKTUALNOŚCI
Niedziela, 30 września 2001
Fakt, ¿e od kilku lat wiêkszy nacisk jest k³adziony na te ostatnie produkty, nie jest wynikiem tylko ogólnej strategii, ale wymagañ rynku, gdy¿ prawnicy potrzebuj¹ szybkiej informacji, a droga elektroniczna to najszybszy sposób jej dostarczania. Tym samym rozwój Wydawnictwa Prawniczego Lexis Nexis bêdzie przebiega³ bez rewolucyjnych zmian. Natomiast istotne zmiany nast¹pi³y w samym koncernie Reed Elsevier, gdy¿ wszystkie wydawnictwa prawnicze nale¿¹ce do koncernu wesz ³y do grupy Lexis Nexis...
Wtorek, 18 września 2001
Dlaczego konsorcjum Polskie Książki Edukacyjne przegrało rywalizację z Polskim Towarzystwem Edukacyjnym? Obydwie firmy znalazły się na krótkiej liście inwestorów, z którymi MSP prowadziło negocjacje...
Sobota, 1 września 2001
ALEKSANDRA STĘPIEŃ, WICEPREZES ARS POLONY W tym roku w Krajowych Targach Książki uczestniczy mniej wystawców, niż w poprzedniej edycji. Dlaczego? - Myślę, że powodem ...
Sobota, 1 września 2001
Przełom lipca i sierpnia od lat charakteryzuje się w naszym księgarstwie zastojem. I niewiele w tym względzie nowego przyniosła zmiana ustroju sprzed lat dwunastu, jak również nowe millenium. Tego lata nowości czytelniczych zwyczajnie zabrakło, ...
Sobota, 1 września 2001
Spośród 20 nominowanych do Nike 2001 książek, jury, pod przewodnictwem Marii Janion, wybrało siedem finalistek. Są nimi: "Karoca z dyni" Kingi Dunin (Sic!), "Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka" Jana Tomasza ...
Sobota, 1 września 2001
ŻAK - TRZECI ROK NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Od 1999 roku, kiedy to w pierwszym roku reformy oświaty Wydawnictwo Edukacyjne Żak wprowadziło na rynek pierwsze tytuły z cyklu podręczników do nauczania zintegrowanego "Z Ekoludkiem w szkole", ...
Sobota, 1 września 2001
NASZYM NAJWIĘKSZYM SUKCESEM HANDLOWYM BYŁO SPRZEDANIE TYSIĄCA EGZEMPLARZY KSIĄŻKI PAPIEŻA "PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI" ZBIGNIEW KRUCZALAK - WSPÓŁWŁAŚCICIEL D&Z HOUSE OF BOOKS Skąd wziął się pomysł założenia jeszcze jednej polskiej ...
Sobota, 1 września 2001
Takie zdanie usłyszałam od mamusi 11-letniego chłopca, którego zainteresowała kosztująca 25 zł publikacja o zwierzętach. Niestety, takie teksty słyszę niemal codziennie i wcale nie dlatego, że dzieci mają kaprysy i myślą, że cały ...
Sobota, 1 września 2001
NAJLEPSZE POLSKIE KSIĘGARNIE: BOOKLAND Sieć księgarska Booklandu obejmuje obecnie siedem placówek detalicznych oraz dwie hurtownie. W drugiej połowie lipca ruszyła księgarnia na warszawskiej Pradze w okolicach Ronda Wiatraczna. W ...
Sobota, 1 września 2001
HURTOWNIA WOLUMEN Spółka jawna, pięć oddziałów, 25 mln obrotu rocznie, marża 13 proc., 25 proc. obrotu uzyskiwane ze sprzedaży podręczników, zatrudnienie 60 osób, sprzedaż stacjonarna wspomagana pracą pięciu akwizytorów, sporo ...