AKTUALNOŚCI
Wtorek, 6 lipca 2004
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polska Książka W Krakowie 25 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Polska Książka, podczas którego uchwalono zmiany w statucie oraz przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia i zatwierdzono ...
Wtorek, 6 lipca 2004
Prywatyzacja Bellony Trwa proces prywatyzacji Domu Wydawniczego Bellona. Zainteresowanych udziałem kapitałowym w tej prywatyzacji jest trzech inwestorów: Jerzy Polkowski z Torunia, Gerhard Parzutka-Lipiński z Gdyni oraz Maciej Sekunda z ...
Wtorek, 6 lipca 2004
Wasza firma jest położona w niesamowitym miejscu. Niedaleko Narwi, na wsi. Magazyny są w obiektach adaptowanych z obory, stodoły, szklarni. Jest upał, siedziba w stylu country side, cisza...
Wtorek, 6 lipca 2004
UOKiK kontra Media Rodzina
Cóż, kiedy rynek książki sobie, a stróże porządku sobie. Urząd Konkurencji i Konsumentów w zawartym porozumieniu doszukał się bowiem praktyk ograniczających swobodne kształtowanie cen, po których sprzedawany będzie najnowszy tom „Pottera”. Cezary Banasiński, prezes rzeczonego urzędu, postanowił o wszczęciu postępowania antymonopolowego, mającego na celu zbadanie, czy – jak czytamy w „Gazecie Prawnej” z 25 czerwca – nie doszło do bezpośredniego lub pośredniego ustalania cen...
Wtorek, 6 lipca 2004
Giełda Konsolidacja i... MAC Edukacja - Nie wydarzyło się nic, co wejście naszego wydawnictwa na Giełdę Papierów Wartościowych w jakikolwiek sposób mogłoby w ostatnim czasie gwałtownie przyśpieszyć - zapewnił Bibliotekę Analiz prezes MAC ...
Wtorek, 6 lipca 2004
Prywatyzacja WSiP Każdy wariant jest możliwy Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się być unieważnienie kolejnego przetargu na zakup akcji prywatyzowanych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na razie nie wiadomo jak zachowa się ...
Wtorek, 22 czerwca 2004
Muza SA - sprawozdania finansowe za 2003 rok
Muza S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe za rok 2003 - w spółce oraz skonsolidowane w grupie kapitałowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane wraz z ...
Wtorek, 22 czerwca 2004
Na 25 czerwca zapowiadana jest kolejna rozprawa w sporze dotyczącym prywatyzacji Ruch. Przypomnijmy, że rozpoczęta w 1995 roku prywatyzacja wciąż nie może dojść do skutku w wyniku sporu toczącego się od 1997 roku przed sądem między francuską ...
Wtorek, 22 czerwca 2004
Praca i hobby
- Od ...
Wtorek, 22 czerwca 2004
Felieton Bogini prywatnie Wydawnictwo Bellona żyje już na rynku 80 lat. Słuszny to wiek i szacunku ze wszech miar godny; nawet jeśli rachuby owe nie są do końca prawdziwe. A przed nami kolejne przeobrażenia bogini, tym razem objawić się ma ...